ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-嗒-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *嗒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嗒, dā, ㄉㄚ] absent-minded
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  荅 (dā ㄉㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,497

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄚˋ, ] to despair, #29,521 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Marvelous. How come it's not clicking?[CN] 对 好极了 怎么不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
Listen to the big tick-tock. Isn't that nice?[CN] 听听这滴声,是不是很好听? Sorry, Wrong Number (1948)
It's not clicking?[CN] 不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
Not from the missiles, but when the trucks went by, covered with canvas, then-- click, click, click.[CN] 不是导弹在响,卡车前进时用帆布盖着,所以... 咔,咔,咔 Topaz (1969)
Tic Tac?[CN] 嘀糖? Chicken Little (2005)
[Latch Clicks][CN] [插销卡声] The House on Telegraph Hill (1951)
I like the sound of it, it's company.[CN] 我喜欢它的嘀 The Woman on the Beach (1947)
I just... sometimes... tara-rara... and...[CN] 我只是... 有时候... 啦嘀啦... Pavoncello (1969)
Pitter-pat, pitter-pat, pitter-pat, like a rat in a cage.[CN] 辟的吧 辟的吧 辟的吧 就像籠子裏的小老鼠 The Fearless Vampire Killers (1967)
(clattering)[CN] (咔声) The Miracle Worker (1962)
Tick-tock, tick-tock.[CN] 嘀 - 嘀 - Sorry, Wrong Number (1948)
Tic-Tac.[CN] 嘀 88 Minutes (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top