ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-偶然-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 偶然, *偶然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coincidence?[JA] 偶然ですか? The Flag House (2017)
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶然は必然なのよ  ()
Tell us, Bruce, how did you come across the girl?[JA] ブルース 偶然発見したんですよね? Stalker's Prey (2017)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Met her by accident in Tokyo during the games.[CN] 偶然在奥运会期间遇到她 The Koumiko Mystery (1965)
All these women who've disappeared - was it an accident?[CN] 失踪的都是女人 这是偶然吗? Carry On Screaming! (1966)
Don't tell me it's coincidence. You knew I was here.[CN] 并非偶然,你早知我在这里 Belle de Jour (1967)
Do you think Senator Williamson being investigated by the FBI is just a coincidence?[JA] ウィリアムソン上院議員 FBIによって調査されているのは偶然ですか? The Circle (2017)
We were born by chance.[CN] 我们生于偶然 The 10th Victim (1965)
I just went out for a walk, and I happened to be passing by.[CN] 我只是出来散步 偶然路过 Lilith (1964)
- It's chance I'm not in custody?[CN] 我没上法庭是个偶然 Spur der Steine (1966)
You can't just be good at something. You can't just go up there and make music and think it's good enough.[JA] いい曲だって 偶然にできるわけじゃない CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top