ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-偶然-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 偶然, *偶然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met him purely by accident.[CN] 我们是偶然碰上的 Notorious (1946)
Coincidence?[JA] 偶然ですか? The Flag House (2017)
Sort of accidentally on purpose.[CN] 装着偶然 Double Indemnity (1944)
Incidentally, I picked up your last two paychecks.[CN] 偶然 我捡到了你近两次薪水 Romance on the High Seas (1948)
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶然は必然なのよ  ()
Tell us, Bruce, how did you come across the girl?[JA] ブルース 偶然発見したんですよね? Stalker's Prey (2017)
Whoever killed Paine killed him by accident: he only meant to slug him.[CN] 不管是谁杀了培恩 都是偶然 Where the Sidewalk Ends (1950)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Just accidental, like us coming here this way?[CN] 你们不明白 大老远来到这全是偶然 3 Godfathers (1948)
And furthermore, not a natural crime[CN] 而且 不是偶然的犯罪 Bordertown (1935)
By pure chance and luck, the small nearby restaurant she fled to was run by none other than young Shinzo and Nadeshiko.[CN] 事出偶然 附近有一对开面馆的年轻夫妇 正是新藏和抚子 Taki no shiraito (1933)
I heard, and i won't pretend that it was accidental.[CN] 而且我不会假装这是偶然 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top