ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ทหารผ่านศึก-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทหารผ่านศึก-, *ทหารผ่านศึก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารผ่านศึก(n) veteran, Example: รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึก, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทหารผ่านศึกน. ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล
ทหารผ่านศึกทหารหรือบุคคลซึ่งทำการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Do you still, uh- Do you still counsel veterans?คุณยังเป็นที่ปรึกษาทหารผ่านศึกอยู่หรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
No. No, I'm just an old soldier.ไม่ ผมเป็นแค่ทหารผ่านศึก Mona Lisa Smile (2003)
What do they say about them though?คนพูดถึงทหารผ่านศึกว่าไงนะ Mona Lisa Smile (2003)
-Old soldiers never die. We just--- ทหารผ่านศึกไม่เคยตาย มีแต่... Mona Lisa Smile (2003)
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
I'll just have Jane moved to the V.A. hospital.แต่ผมคงต้องย้ายเจนไปโรงพยาบาลทหารผ่านศึก It Takes Two (2006)
- No sir. I'm a veteran.-เปล่าครับ ผมเป็นทหารผ่านศึก No Country for Old Men (2007)
You should come to our next descendants of the glorious dead meeting.เธอน่าจะมางานสมาคมลูกหลานทหารผ่านศึกนะ Cold Ground (2008)
Secretary of Homeland Security.รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง องค์การทหารผ่านศึก Eagle Eye (2008)
Jim farrell with the v.A.จิม ฟาร์เรล จากองค์การทหารผ่านศึก Chapter Eight 'Villains' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารผ่านศึก[thahānphānseuk] (n) EN: veteran  FR: vétéran [ m ] ; ancien combattant [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vet(abbr) ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran), Syn. veteran
veteran(n) ทหารผ่านศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์, ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์, ผ่านศึกมาแล้ว, เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman

English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(n) ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
veteran(n) ทหารผ่านศึก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top