ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้มาก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้มาก-, *ใกล้มาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Man, we were so close.พวกเราอยู่ใกล้มาก The Blues Brothers (1980)
He was very close to tracking down the knight's tomb.เขากำลังเข้าใกล้มากๆ ในการตามรอยหาสุสานของอัศวิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This could be close.มันน่าจะเข้ามาใกล้มากIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm so close.ผมเข้าใกล้มากแล้ว Pi (1998)
One would have an image that we are in fact at this the end of the world this nigh.อาจจะรู้สึกว่าเรามาถึง วันสิ้นโลก หรือใกล้มากแล้ว The Corporation (2003)
It fits you really, really close.มันใกล้เคียงกับนาย ใกล้มาก ๆ The Woodsman (2004)
Well, it didn't sound like nothing. It sounded pretty close.ไม่มีอะไรได้ไง เสียงมันใกล้มาก Raise Your Voice (2004)
Assuming Ben's theory's correct and my tracking model's accurate, we should be getting very close.ถ้าทฤษฎีของเบนถูกต้อง และผมคำนวณถูก... , เราน่าจะอยู่ใกล้มากแล้ว. National Treasure (2004)
I feel like I'm so close, I can taste it.รู้สึกว่าเหมือนมันอยู่ใกล้มาก จนได้กลิ่นมัน. National Treasure (2004)
You can't get much closer than that.คุณเข้าไปใกล้มากไปกว่านั้นไม่ได้แล้ว Mr. Monk and the Game Show (2004)
It's so close. I mean, it's feet away from the house.ใกล้มาก ห่างตัวบ้านแค่ไม่กี่ฟุต Rescue Dawn (2006)
Don't get too close!อย่าเข้าไปใกล้มากนัก The Host (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be within striking distance of[IDM] ใกล้มากกับ, See also: เกือบจะถึง, จวนถึง, Syn. come within
within an inch of doing something[IDM] ใกล้มาก, See also: เกือบ
neck and neck[ADV] ใกล้มาก
well-nigh[ADV] ใกล้มาก, See also: เกือบจะ, Syn. almost, nearly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-nigh(เวล'ไน) adv. ใกล้มาก,เกือบจะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top