ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thereof*

DH EH2 R AH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thereof, -thereof-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereof(adv) เป็นของ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ได้ชื่อว่าเป็นของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
thereof(adv) ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,ของมัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing is hid from the heat thereof.ไม่มีสิ่งใดรอดจากความร้อนของมันได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
On your progress or lack thereof. I'll right myself eventually.ความก้าวหน้าของคุณหรือ เป็นเจ้าของน้อยลง ฉันแก้ไขตัวเองในที่สุด You've Got Yale! (2009)
If you want proof thereof, Just ask one of my women ... but we need that private business behind us, Tenma.ถ้าคุณต้องการข้อพิสูจน์เรื่องนั้น คุณไปถามภรรยาของฉันก็ได้ แต่ว่าเราต้องทิ้งเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง เทนมะ Astro Boy (2009)
At the swelling thereof.ที่คลื่นลูกใหญ่ถาโถมเข้าใส่ Human (2010)
Judging by her ribcage and diaphragm attachments,she was either a swimmer, a singer or an asthmatic,or any combination thereof.และส่วนที่ติดกระบังลมแล้ว เธอน่าจะเป็นนักว่ายน้ำ หรือนักร้อง หรือเป็นโรคหอบหืด หรือที่ว่ามารวมกัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
An actual conspiracy to round out your education in conspiracies and theories thereof.ในการเรียนรู้และทฤษฎี... ชื่อจริงๆของคุณ... Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I'm very impressed wit your accent, or lack thereof.ฉันรู้สึกประทับใจ ในความสามารถเรื่องสำเนียงของเธอ Pilot (2010)
I don't meddle in my stepmother's affairs, Or in your case, a lack thereof. Chuck here is just trying to manipulate youผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับชีวิตรักของแม่เลี้ยง ชัคอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะจัดการกับคุณ While You Weren't Sleeping (2011)
We also need to know about his family life or lack thereof.เราต้องการรู้ข้อมูลครอบครัวของเขา หรืออะไรที่สูญเสียไป Ring Around the Rosie (2011)
I can tell by the cars on the street, or lack thereof.ฉันบอกได้จากรถยนต์ที่วิ่งไปมาตามถนน Murder House (2011)
My ability, or lack thereof, is shameful.หม่อมฉันไร้ความสามารถ ช่างน่าอายนัก Episode #1.20 (2012)
"Present company shall not be liable for injuries inflicted by or sustained as a consequence thereof, including, but not limited to lacerations evisceration..."อ๋อใช่ มันละลายเนื้อ จากกระดูกเจ้าได้ในพริบตา เป็นไรไหมเจ้าหนุ่ม อ๋อ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The economics, Formula 1, realities thereof.เศรษฐกิจ, สูตร 1 ความเป็นจริงดังกล่าว Rush (2013)
So I'm looking for photos, or a lack thereof.ผมก็เลยมามองหารูปถ่ายหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องที่นี่ Proteus (2013)
- Money, lack thereof. Me and my ex, it's the same.it's the same. Gone Girl (2014)
It might be the breach's stability or lack thereof.มันอาจเป็นเพราะความเสถียร หรือความบกพร่องของมัน เขาพูดถูก Family of Rogues (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREOF DH EH2 R AH1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereof (a) ðˈɛəʳrˈɒv (dh e@1 r o1 v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
davonthereof [Add to Longdo]
einher gehend mit; einhergehend mitas a consequence thereof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereof \There*of"\, adv.
   Of that or this.
   [1913 Webster]
 
      In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely
      die.                   --Gen. ii. 17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereof
   adv 1: of or concerning this or that; "a problem and the
       solution thereof"
   2: from that circumstance or source; "atomic formulas and all
     compounds thence constructible"- W.V.Quine; "a natural
     conclusion follows thence"; "public interest and a policy
     deriving therefrom"; "typhus fever results therefrom" [syn:
     {thence}, {therefrom}, {thereof}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top