ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*greek mythology*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greek mythology, -greek mythology-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greek mythology(n) เทพปกรณัมกรีก, Syn. Greek myth

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
According to Greek mythology... the olive tree is a symbol of peace and prosperity.ซึ่งจากนิยายปรัมปราของกรีก... ...ต้นโอลีฟคือสัญลักษณ์ ของสันติภาพและความรุ่งเรือง Appleseed Ex Machina (2007)
My dad went through this huge obsession with Roman and Greek mythology.พ่อหนูหลงไหลแบบสุดๆ กับพวกนิทานกรีกโรมัน Juno (2007)
You mean like Greek mythology? Like the sisters?ในตำนานกรีกน่ะนะ พี่น้องเฟด My Heart Will Go On (2011)
My great literacy began with Greek mythology.ความรู้ยอดเยี่ยมของฉันเริ่มมาจากเทพเจ้ากรีก Bitchcraft (2013)
Thieves of Greek mythology.ขโมยของตำนานเทพเจ้ากรีก Decline of an Empire (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; Pan, faun in Greek mythology, son of Hermes, #8,053 [Add to Longdo]
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology, #51,659 [Add to Longdo]
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (goddess in Greek mythology), #77,009 [Add to Longdo]
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence, #109,088 [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa, #203,769 [Add to Longdo]
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology, #215,274 [Add to Longdo]
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom, #270,985 [Add to Longdo]
厄洛斯[È luò sī, ㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Eros, cherub in Greek mythology, son of Aphrodite 阿弗洛狄忒 and Hermes 赫爾墨斯|赫尔墨斯; Cupid, #581,550 [Add to Longdo]
希神[Xī shén, ㄒㄧ ㄕㄣˊ, ] Greek mythology; abbr. for 希臘神話|希腊神话 [Add to Longdo]
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, ] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology [Add to Longdo]
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea [Add to Longdo]
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, ] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマゾン[amazon] (n, adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
シシュフォス[shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
ダフニス[dafunisu] (n) Daphnis (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ダフニスとクロエ[dafunisu to kuroe] (exp) Daphnis and Chloe (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ラオコオン[raokoon] (n) Laocoon (figure from Greek mythology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Greek mythology
      n 1: the mythology of the ancient Greeks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top