ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*greek mythology*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greek mythology, -greek mythology-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greek mythology(n) เทพปกรณัมกรีก, Syn. Greek myth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; Pan, faun in Greek mythology, son of Hermes, #8,053 [Add to Longdo]
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology, #51,659 [Add to Longdo]
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (goddess in Greek mythology), #77,009 [Add to Longdo]
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence, #109,088 [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa, #203,769 [Add to Longdo]
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology, #215,274 [Add to Longdo]
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom, #270,985 [Add to Longdo]
厄洛斯[È luò sī, ㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Eros, cherub in Greek mythology, son of Aphrodite 阿弗洛狄忒 and Hermes 赫爾墨斯|赫尔墨斯; Cupid, #581,550 [Add to Longdo]
希神[Xī shén, ㄒㄧ ㄕㄣˊ, ] Greek mythology; abbr. for 希臘神話|希腊神话 [Add to Longdo]
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, ] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology [Add to Longdo]
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea [Add to Longdo]
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, ] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマゾン[amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
シシュフォス[shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
ダフニス[dafunisu] (n) Daphnis (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ダフニスとクロエ[dafunisu to kuroe] (exp) Daphnis and Chloe (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ラオコオン[raokoon] (n) Laocoon (figure from Greek mythology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Greek mythology
      n 1: the mythology of the ancient Greeks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top