ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*comedienne*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comedienne, -comedienne-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedienne(n) นักแสดงตลกหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง, ตัวตลกหญิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I want to be a comedienne....และแม่อยากเป็นนักพูดตลก Punchline (1988)
Oprah's not a comedienne.Oprah ไม่ใช่นักแสดงตลก Competitive Wine Tasting (2011)
Do you think you are a comedienne?เธอคิดว่าเธอเป็นตลกหรือหรอ? Saving Mr. Banks (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก(n) joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราหญิง[dārāying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [ f ] ; comédienne [ f ]
นักแสดง[naksadaēng] (n) EN: actor ; actress ; player ; performer  FR: acteur [ m ] ; actrice [ f ] ; comédien [ m ] ; comédienne [ f ] ; interprète [ m, f ]
นักแสดงหญิง[naksadaēng ying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [ f ] ; comédienne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
comedienne

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedienne
comediennes

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komikerin { f }comedienne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Com'edienne \Co*m['e]`di*enne"\, n. [F., fem. of com['e]dien.]
     A women who plays in comedy.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top