ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zero in on

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zero in on-, *zero in on*
English-Thai: Longdo Dictionary
zero in on(verb phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., S. focus on,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zero in on[PHRV] เล็งปืนไปยัง, Syn. home in on, range on
zero in on[PHRV] พุ่งตรงไปยัง
zero in on[PHRV] มุ่งความสนใจไปยัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't quite zero in on you, either.Can't quite zero in on you, either. Point of No Return (2010)
We might be starting to zero in on your problem.เรามาเริ่มต้นกับปัญหาของนายใหม่เลย The Thespian Catalyst (2011)
When have you known the missus to zero in on anything?เมื่อคุณนายผู้หญิงที่รู้จักกันเป็นศูนย์ในสิ่งที่? White House Down (2013)
We have to zero in on the senior brothers.พวกเราไม่มีรุ่นพี่ผู้ชายสักคน Gamma Zeta Die! (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zero in onA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
目をつける;目を付ける[めをつける, mewotsukeru] (exp,v1) to have an eye on; to zero in on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top