ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xanthomatous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xanthomatous-, *xanthomatous*, xanthomatou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา xanthomatous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *xanthomatous*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xanthomatous[ADJ] เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthomatous[N] ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biliary Cirrhosis, Xanthomatousแซนโธมาตัสบิไลอรีเซอร์โรซิส [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Xanthomatous \Xan*thom"a*tous\, a. (Med.)
     Of or pertaining to xanthoma.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top