ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wretches

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretches-, *wretches*, wretche
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You miserable, slow wretches!พวกแกเจอดีแน่ ถ้าช้าแบบนี้ Return to Oz (1985)
The wretches!พวกตัวซวย ! An American Tail (1986)
Unfortunately the recipe for that potion is in my spell book, and the little wretches have stolen it!ไม่โชคดีแล้วสิสูตรยานั่นมันอยู่ในหนังสือเวทมนต์ของฉัน, และเจ้าพวกบ้านั่น ขโมยมันไป Hocus Pocus (1993)
- Wretches!- เจ้าพวกต่ำช้า! Hocus Pocus (1993)
Who are these wretches?Who are these wretchesThe Great Jang-Geum (2003)
Take these wretches to jail at once.จับพวกมันไปเข้าคุก The King and the Clown (2005)
Their beauty is their curse for the old wretches have the needs of men and souls as black as hell.... และจิตใจที่มืดมิดราวนรก ภาวนาแด่สายลม สปาร์ทาจักพินาศ 300 (2006)
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ Sparks Fly Out (2008)
Those wretches will swarm in at the king's secret orders and will fall dead like the autumn leaves.พวกเคราะห์ร้ายเหล่านั้นจะห้อมล้อมพระราชโองการลับของพระราชา และจะค่อยๆ ตายไปเช่นเดียวกับใบไม้ร่วง The Princess' Man (2011)
What will they do to me? Do you remember when we were children begging for scraps like those wretches? Yes, sister.พวกเขาจะทำอะไรกับข้า? เจ้ายังจำได้ไหม .. Snow White and the Huntsman (2012)
They are not the cowering wretches we were promised.พวกมันไม่ได้หดหัวอยู่ในกระดอง เหมือนที่เราคิด The Avengers (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretches    (n) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top