ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withdrew

W IH0 TH D R UW1   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withdrew-, *withdrew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdrew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ withdraw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withdrew(วิธ'ดรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ withdraw

English-Thai: Nontri Dictionary
withdrew(vt) pt ของ withdraw

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So they denied Jane her whistleblower status overturned the case and withdrew her $425,000 award.ศาลจึงปฏิเสธสถานะตามกฎหมาย whistle blower ของเจน พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นและสั่งยกเลิกค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ The Corporation (2003)
In 928, Dongranguk withdrew to Leaotong area.ในปี 928, ดองรานกุค ถอนกำลังจากพื้นที่ เลาทฮอง Shadowless Sword (2005)
Every wednesday, ashford withdrew $10,000ทุกๆวันพุทธ แอสฟอร์ด จะเบิกเงิน 10000$ Pleasure Is My Business (2009)
For some reason, he suddenly withdrew all of his requests for a reexamination.ด้วยเหตุผลบางอย่าง,เขาก็ทำการถอนคำร้อง เรื่องการขอตรวจสอบหลักฐานใหม่อย่างกะทันหัน Episode #1.8 (2009)
She withdrew cash from the Kasan branch of Woori bank yesterday.เธอถอนเงินที่สาขากาซาน ของธนาคารวูริเมื่อวานนี้ The Man from Nowhere (2010)
Your sister just withdrew from Columbia.พี่ของลูกเพิ่งลาออกจากโคลัมเบีย Gaslit (2010)
Your sister just withdrew from Columbia.พี่สาวลูกเพิ่งถูกถอนออกจากโคลัมเบีย The Witches of Bushwick (2010)
I already withdrew you from schoolฉันลาออกจากโรงเรียนให้เธอเรียบร้อยแล้ว Love in Disguise (2010)
You withdrew from the unrequited love club.คุณออกจากสมาคมคนรักข้างเดียวแล้วนี่ Personal Taste (2010)
I withdrew my offer.ผมถอนข้อเสนอของผม Consumed (2010)
Today, Sylvia Weis withdrew some of her "inheritance "ซิลเวีย ไวส์ร่วมกับ วิลล์ซาลาส In Time (2011)
I withdrew my candidacy.ทรอย ฉันถอนตัวแล้ว Intro to Political Science (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrewHe withdrew his hand from the table.
withdrewHe withdrew the last dollar of his saving.
withdrewShe withdrew her head from a window.
withdrewThe businessman withdrew from the transaction.
withdrewThe group withdrew their support for the Government.

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHDREW W IH0 TH D R UW1
WITHDREW W IH0 DH D R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrew (v) wˈɪðdrˈuː (w i1 dh d r uu1)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\ (w[i^][th]*dr[add]"), v. t. [imp.
   {Withdrew} (-dr[udd]"); p. p. {Withdrawn} (-dr[add]n"); p.
   pr. & vb. n. {Withdrawing}.] [With against + draw.]
   1. To take back or away, as what has been bestowed or
    enjoyed; to draw back; to cause to move away or retire;
    as, to withdraw aid, favor, capital, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Impossible it is that God should withdraw his
       presence from anything.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back; to recall or retract; as, to withdraw false
    charges.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top