ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wiseacres

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiseacres-, *wiseacres*, wiseacre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wiseacres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wiseacres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiseacre[N] คนอวดฉลาด, See also: คนอวดรู้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wiseacre    (n) wˈaɪzɛɪkər (w ai1 z ei k @ r)
wiseacres    (n) wˈaɪzɛɪkəz (w ai1 z ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besserwisser {m} | Besserwisser {pl}wiseacre | wiseacres [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top