Search result for

vinegars

V IH1 N IH0 G ER0 Z   
134 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinegars-, *vinegars*, vinegar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vinegars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vinegars*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegar[N] น้ำส้มสายชู
vinegary[ADJ] เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
vinegarish[ADJ] เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าว [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you mean it turns to vinegar... it does.ถ้าคุณหมายถึงมันหันไปน้ำส้มสายชู ... มันไม่ Pulp Fiction (1994)
- Or use vinegar to neutralise the burn.ซื้อไขมันของตัวเองกลับไป Fight Club (1999)
Rice vinegar.น้ำส้มสายชู The Story of Us (1999)
Vinegarน้ำส้มสายชู Visitor Q (2001)
Vinegar, spaghetti, ketchup!นำส้มสายชู สปาร์เกตตี้ ซอสมะเขือเทศ My Little Bride (2004)
There's the vinegar...นำส้มสายชูอยู่นี่ My Little Bride (2004)
By any chance did you put apple vinegar in this?คือ คุณใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลด้วยใช่ไหมค่ะ Art of Seduction (2005)
I knew it I'm allergic to apple vinegar.นึกแล้วเชียว คือฉันแพ้น่ะค่ะ Art of Seduction (2005)
Allergic to apple vinegar?(แพ้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะ) Art of Seduction (2005)
I'm okay with persimmon vinegar.ถ้าทำจากมะเขือเทศ ฉันทานได้ค่ะ Art of Seduction (2005)
I put apple vinegar in that salad, too.ผมใส่น้ำส้มสายชู ในสลัดด้วย Art of Seduction (2005)
which is then rolled around a thin glass vial of vinegar.และม้วนกระดาษไปรอบๆขวดแก้วบางๆ ที่บรรจุน้ำส้มสายชู The Da Vinci Code (2006)
vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
Oh, I found some streaks, so I'm wiping them down with undiluted red wine vinegar.โอ ผมเห็นรอยน่ะ ผมเลยจัดการขัดมันด้วยน้ำส้มไวน์แดงเข้มข้น Listen to the Rain on the Roof (2006)
-Butter in a white wine vinegar reduction. -I love butter.เนยแช่ในไวน์น้ำส้มสายชู / ฉันชอบเนย Julie & Julia (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
I'm just saying, you can catch more flies with honey than with vinegar.เอาเป็นว่าใช้น้ำผึ้ง/Nดักแมลงได้เยอะกว่าน้ำส้มสายชู The Gothowitz Deviation (2009)
Like vinegar.เหมือนพวกคนดำไง The Blind Side (2009)
Honey tastes sweeter than vinegar.เก็บเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
This isn't Sherry. This is vinegar.นี่ไม่ใช่เชอร์รี่ นี่มันน้ำส้มสายชู We All Deserve to Die (2010)
Vinegar?น้ำส้มสายชูเหรอ We All Deserve to Die (2010)
How can it be vinegar?กลายเป็นน้ำส้มสายชูได้ยังไง We All Deserve to Die (2010)
The vinegar had to be substituted for the Sherry after you'd selected the bottle but before you'd left for the event.น้ำส้มสายชูได้ถูกสับเปลี่ยนกับเชอร์รี่ หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะไปที่งานนั่น We All Deserve to Die (2010)
More specifically, a vinegar and tomato based sauce, most commonly found in western Virginia.ให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ คือน้ำส้มสายชู และซอสพื้นฐาน ของมะเขือเทศ ซึ่งพบได้ทางเวอร์จิเนีย ตะวันตกได้มากที่สุด The Body and the Bounty (2010)
But mainly because he scares the vinegar out of me.เขาทำผมกลัวแทบตาย Can You Hear Me Now? (2010)
Vinegar! Look for vinegar!น้ำส้มสายชู เอาน้ำส้มสายชูมา! Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I bet she does. Where's the vinegar?ฉันพนันว่าเขาทำแน่ ไหนน้ำส้มสายชู? I Must Confess (2011)
White vinegar.น้ำส้มสายชูหมัก (จากไวน์ขาว) Pilot (2011)
Scouring the cinets with vinegar, Mrs. Harmon.ทำความสะอาดตู้ ด้วยน้ำส้มสายชู ,คุณนายฮามอน Afterbirth (2011)
Get me some plum vinegar. Is your stomach upset? No, it's not that.ที่รัก เดี๋ยวผมจะนวดให้ีทีหลัง New Tales of the Gisaeng (2011)
Sugar, salt, vinegar...น้ำตาล เกลือ น้ำส้มสายชู... Fermentation Family (2011)
But the vinegar came to visit and the carrot and the radish could be friends again.แต่จากการที่น้ำส้มสายชูมาเยี่ยม แครอทกับหัวไซเท้า ก็เป็นเพื่อนกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
This persimmon vinegar was able to bring the two back together again.น้ำส้มสายชูจากพลับนี่ ทำให้เขา สองคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร Fermentation Family (2011)
Persimmon vinegar.น้ำส้มสายชูจากพลับ Fermentation Family (2011)
There's persimmon vinegar that Father made, right?ใช่น้ำส้มสายชูที่พ่อหมักไว้ไหม Fermentation Family (2011)
That's right! We used regular vinegar.ใช่แล้ว เราใช้น้ำส้มสายชูธรรมดานี่เอง Fermentation Family (2011)
You put, um, baking soda and then we put vinegar and then it exploded everywhere.เราใส่เบ็คกิ้งโซดา แล้วก็เติมน้ำส้มสายชูลงไป จากนั้นมันก็ระเบิดกระจายไปทั่ว The Tall Man (2012)
Like balsamic vinegar! Balsamico?ฉันก็เคยเป็นสมาชิกของFairy Tailไงจำไม่ได้หรอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I filled you with piss and vinegar and told you it was champagne and you lapped it up.ฉันเต็มไปด้วยปัสสาวะและน้ำส้มสายช และบอกคุณมันเป็นแชมเปญ และคุณซัดมันขึ้นมา. Paranoia (2013)
It's vinegar.มันเป็นน้ำส้มสายชู Grudge Match (2013)
It's vinegar.มันเป็นน้ำส้มสายชู Grudge Match (2013)
Vinegar.น้ำส้มสายชู Grudge Match (2013)
Give me a towel so I can get this vinegar off my feet. It's strong!ผ้าขนหนูให้ฉันดังนั้นฉันจะได้รับนี้ น้ำส้มสายชูออกจากเท้าของฉัน มันเป็นที่แข็งแกร่ง Grudge Match (2013)
It might be bad. I think the vinegar might be bad.มันอาจจะไม่ดี ผมคิดว่า น้ำส้มสายชูอาจจะไม่ดี Grudge Match (2013)
Uh, baking powder, vinegar, turmeric...แป้ง น้ำส้มสายชู ขมิ้น Confaegion (2013)
Well, you win more flies with honey than with vinegar, but you use vinegar anyway.คือ คุณเอาชนะแมลงวัน ด้วยน้ำผึ้งได้ดีกว่าน้ำส้มสายชู แต่คุณยังใช้น้ำส้มสายอยู่ดี Red in Tooth and Claw (2013)
Come to borrow a cup of vinegar?มายืมน้ำส้มสายชูเหรอครับ ? Sin (2013)
Let that simmer for 15 minutes, then stir with vinegar.หรี่ไฟไว้ 15 นาที แล้วใส่น้ำส้มสายชูลงไปคนให้เข้ากัน Endgame (2013)
A mixture of citrus juice and vinegar.ด้วยส่วนผสมของน้ำส้มไซทรัสและน้ำส้มสายชู In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinegarVinegar has a sharp taste.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยวจี๊ด[V] very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai definition: มีรสเปรี้ยวจัด
อาจาด[N] Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar, Example: สะเต๊ะของเมืองซีอานไม่มีน้ำจิ้ม และอาจาด มีแค่เนื้อย่างเฉยๆ, Thai definition: ของกินแก้เลี่ยนปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม แช่น้ำส้ม หรือน้ำกระเทียมดอง
หมักดอง[ADJ] preserved, See also: processed, kept in vinegar or salt solution, Syn. ดอง, Example: เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
น้ำส้ม[n.] (nāmsom) EN: vinegar   FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชู[n.] (nāmsom sāichū) EN: vinegar   FR: vinaigre [m]
สายชู[n.] (sāichū) EN: vinegar   FR: vinaigre d'arak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0
VINEGARS V IH1 N IH0 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)
vinegars (n) vˈɪnɪgəz (v i1 n i g @ z)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar, #34,142 [Add to Longdo]
白醋[bái cù, ㄅㄞˊ ㄘㄨˋ, ] white vinegar; plain vinegar, #38,587 [Add to Longdo]
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, / ] mature vinegar, #55,941 [Add to Longdo]
食醋[shí cù, ㄕˊ ㄘㄨˋ, ] table vinegar [Add to Longdo]
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, ] aromatic vinegar; balsamic vinegar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Essig {m}vinegar [Add to Longdo]
Kräuteressig {m}aromatic vinegar [Add to Longdo]
Weinessig {m}wine vinegar [Add to Longdo]
essigähnlichvinegary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
ビネガー;ビニガ[, binega-; biniga] (n) vinegar [Add to Longdo]
フルーツビネガー[, furu-tsubinega-] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
ワインビネガー[, wainbinega-] (n) wine vinegar [Add to Longdo]
鰻ざく;鰻作[うざく, uzaku] (n) dish of vinegared eel and cucumber [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
沖漬け;沖漬[おきづけ, okiduke] (n) fish sliced open and soaked in a mixture of vinegar, sake, and salt [Add to Longdo]
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables [Add to Longdo]
果実酢[かじつす, kajitsusu] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
海苔巻き;海苔巻;のり巻き[のりまき, norimaki] (n) {food} (See 巻き寿司) vinegared rice rolled in nori (laver) [Add to Longdo]
甘酢[あまず, amazu] (n) sweet vinegar; (P) [Add to Longdo]
苦酒;辛酒[からざけ;からさけ(苦酒), karazake ; karasake ( ku sake )] (n) (arch) (obsc) vinegar [Add to Longdo]
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.) [Add to Longdo]
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables [Add to Longdo]
三杯酢[さんばいず, sanbaizu] (n) (See 合わせ酢) vinegar, soy sauce and mirin (or sugar) mixed in roughly equal proportions [Add to Longdo]
寿司(ateji)(P);鮓;鮨[すし, sushi] (n) {food} (See 巻き寿司) sushi; anything made with vinegared rice (may also contain vegetables, spices, fish, or other delicacies); (P) [Add to Longdo]
寿司飯;鮨飯[すしめし, sushimeshi] (n) {food} rice seasoned with vinegar, sugar and salt, used for preparing sushi; sushi rice [Add to Longdo]
醸造酢[じょうぞうす, jouzousu] (n) brewed vinegar [Add to Longdo]
酢(P);醋;酸[す, su] (n) vinegar; (P) [Add to Longdo]
酢の物[すのもの, sunomono] (n) vinegared or pickled dish; (P) [Add to Longdo]
酢昆布[すこんぶ, sukonbu] (n) sour konbu prepared with black vinegar [Add to Longdo]
酢肴[すざかな, suzakana] (n) vinegared appetizer [Add to Longdo]
酢飯[すめし, sumeshi] (n) {food} vinegared rice; rice prepared for sushi [Add to Longdo]
酢味噌[すみそ, sumiso] (n) vinegared miso [Add to Longdo]
酢和え;酢韲え[すあえ, suae] (n) dressing (vegetables, fish, etc.) with vinegar; vegetables (or fish, etc.) dressed with vinegar [Add to Longdo]
垂れ[たれ, tare] (n) (1) hanging; something hanging (i.e. a flap, lappet, etc.); (2) (uk) (also タレ) sauce for dipping, etc. made from soy sauce, mirin, vinegar and dashi; (3) (in kendo) loin guard; (4) kanji radical enclosing the top-left corner of a character; (n-suf) (5) (derog) (also ったれ) -ass (used after a noun or na-adjective indicating someone's nature); -head; (P) [Add to Longdo]
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant [Add to Longdo]
早鮨;早鮓[はやずし, hayazushi] (n) type of sushi with vinegared fish and rice lightly pressed overnight [Add to Longdo]
調味料[ちょうみりょう, choumiryou] (n) flavoring (e.g. salt, sugar, soy sauce, vinegar, etc.); seasoning; (P) [Add to Longdo]
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]
締め鯖[しめさば, shimesaba] (n) soused (vinegared) mackerel [Add to Longdo]
鉄火巻;鉄火巻き[てっかまき, tekkamaki] (n) vinegared rice and sliced raw tuna wrapped in seaweed [Add to Longdo]
鉄火丼[てっかどんぶり, tekkadonburi] (n) vinegared rice topped with sliced raw tuna [Add to Longdo]
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
徳利[とっくり;とくり, tokkuri ; tokuri] (n) (1) sake bottle; tall and slender bottle with a narrow mouth made from ceramic, metal or glass that can be used for sake, shoyu or rice vinegar; (2) turtleneck (sweater); (3) someone who cannot swim [Add to Longdo]
二杯酢[にはいず, nihaizu] (n) (See 合わせ酢) vinegar and soy sauce mixed in roughly equal proportions [Add to Longdo]
梅酢[うめず, umezu] (n) plum vinegar; (salted) plum juice [Add to Longdo]
米酢[よねず;こめず;こめす, yonezu ; komezu ; komesu] (n) rice vinegar [Add to Longdo]
羊頭狗肉[ようとうくにく, youtoukuniku] (n) using a better name to sell inferior goods; crying wine and selling vinegar [Add to Longdo]
竜皮巻[りゅうひまき, ryuuhimaki] (n) white fish vinegared and rolled with konbu [Add to Longdo]
猩猩蠅;猩猩蝿;猩々蠅;猩々蝿[しょうじょうばえ;ショウジョウバエ, shoujoubae ; shoujoubae] (n) (uk) (See 実蠅) fruit fly (any insect of family Drosophilidae); vinegar fly; pomace fly; banana fly [Add to Longdo]
膾;鱠[なます, namasu] (n) dish of raw fish and vegetables seasoned in vinegar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top