ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vagrants

V EY1 G R AH0 N T S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagrants-, *vagrants*, vagrant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The local P.D. said that vandals and vagrants have been breaking in.อ้อ,ใช่,ตำรวจท้องที่แจ้งว่า คนจรจัดและพวกชอบทำลายทรัพสิน เคยงัดแงะเข้าไป Heathridge Manor (2012)
It's just that you don't wanna be messing with the vagrants, miss.ก็แค่คุณไม่อยากจะยุ่งกับคนเร่ร่อนหรอก Silent Hill: Revelation (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGRANTS    V EY1 G R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagrants    (n) vˈɛɪgrənts (v ei1 g r @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
非人[ひにん, hinin] (n) (vulg) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (often ex-convicts or vagrants) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top