ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

up against

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up against-, *up against*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
up against(idm) ประสบปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the other families will probably line up against us.ทุกครอบครัวอื่น ๆ อาจจะเริ่มขึ้นกับเรา The Godfather (1972)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Look, just stand up against the wall, will you?ดูเพียงแค่ยืนขึ้นกับผนัง คุณจะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Because you might have to go up against me next time.เพราะคุณอาจจะต้องขึ้นไปกับฉันในครั้งต่อไป Bloodsport (1988)
Well, I turned around, and here was this big, six-foot rabbit leaning up against the lamppost.ผมเห็นกระต่ายสูง 6 ฟุต ยืนพิงเสาไฟอยู่ Field of Dreams (1989)
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
- Bogey's party is just a lame excuse... for all the idiots at our school to drink beer and rub up against each other... in hopes of distracting themselves from the pathetic emptiness...ปาร์ตี้ของโบกี้น่ะ ก็แค่ข้ออ้างงี่เง่า เพื่อจะให้พวกไร้สมองที่โรงเรียน ไปเมาแล้วก็ถูๆไถๆกัน เพื่อที่จะปลดปล่อยสมอง จากชีวิตที่ว่างเปล่า 10 Things I Hate About You (1999)
Well I wouldn't want to come up against you in any court anywhere.งั้น... ฉันคงไม่อยากสู้กับเธอในศาลแน่ Mona Lisa Smile (2003)
Jesus himself couldn't make me stand up against the Brotherhood.Jesus himself couldn't make me stand up against the brotherhood. The Butterfly Effect (2004)
Look, we're all up against each other for that money.ฟังนะ เราทุกคนแข่งกันเพื่อเงินนั่น Raise Your Voice (2004)
I never denied the challenge of going up against best.ฉันไม่เคยปฏิเสธการท้าทายที่จะได้เป็นสุดยอด Spin Kick (2004)
Blow at the tissue and keep it up against the glass, as long as you canเป่ากระดาษนี่ให้ติดกระจก นานเท่าที่ทำได้ Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
up againstHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
up againstHe tried to find out what he was up against.
up againstHe was brought up against the realities of life.
up againstI've run up against all kinds of people, working as a temporary.
up againstMany consumers rose up against the consumption tax.
up againstThe community scheme has run up against local opposition.
up againstThe present housing policy is likely to come up against considerable opposition.
up againstThe snow banked up against the wall.
up againstThe tower rose up against the blue sky.
up againstUp against the wall!
up againstWe came up against massive popular resistance.
up againstWoman as I am, I shall stand up against any social injustice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงแอบ[ing-aēp] (v) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de
ประสบ[prasop] (v) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against  FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบกับอุปสรรค[prasop kap uppasak] (v, exp) EN: come up against difficulties; meet with difficulties  FR: rencontrer des difficultés

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P) [Add to Longdo]
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k, vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n, vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P) [Add to Longdo]
梯子を掛ける;梯子をかける;はしごを掛ける[はしごをかける, hashigowokakeru] (exp, v1) to set a ladder up against [Add to Longdo]
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n, vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top