ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-uniformity-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uniformity-, *uniformity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uniformity(n) การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน, ความเป็นแบบเดียวกัน, ลักษณะที่สอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
uniformity(n) เครื่องแบบ, ความเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uniformity of natureภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me in my uniform. Used to be over the fireplace.ชั้นเขียนรายงานเสร็จแล้วจะพาไปหาดูวุค Hero (1992)
He didn't have a uniform.I'm scared but this is the moment I've waited for. Hero (1992)
No uniform but an abundance of courage.-สวัสดีค่ะ -พ่อคะ -สวัสดีค่ะ คุณนาย Hero (1992)
The chief warder, Barker... gave us blue denim uniforms with yellow stripes.หัวหน้าผู้คุม, Barker ... ทำให้เราแต่งกายผ้ายีนส์สีน้ำเงิน มีลายเส้นสีเหลือง In the Name of the Father (1993)
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน The Great Dictator (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
Oh my uniform. it's a long story.อ๋อ เครื่องแบบนี่ เรื่องมันยาวน่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ? How I Won the War (1967)
No fish and chips in uniform. Parade...แห่ขบวนพาเหรดเปิด How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniformityBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เอกรูป(n) uniformity, Thai Definition: รูปแบบอย่างเดียวกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [ f ]
ความเป็นรูปแบบเดียวกัน[khwām pen rūpbaēp dīokan] (n, exp) EN: uniformity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
uniformity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uniformity

WordNet (3.0)
uniformity(n) a condition in which everything is regular and unvarying
uniformity(n) the quality of lacking diversity or variation (even to the point of boredom), Syn. uniformness, Ant. nonuniformity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Uniformity

n. [ L. uniformitas: cf. F. uniformité. ] 1. The quality or state of being uniform; freedom from variation or difference; resemblance to itself at all times; sameness of action, effect, etc., under like conditions; even tenor; as, the uniformity of design in a poem; the uniformity of nature. [ 1913 Webster ]

2. Consistency; sameness; as, the uniformity of a man's opinions. [ 1913 Webster ]

3. Similitude between the parts of a whole; as, the uniformity of sides in a regular figure; beauty is said to consist in uniformity with variety. [ 1913 Webster ]

4. Continued or unvaried sameness or likeness. [ 1913 Webster ]

5. Conformity to a pattern or rule; resemblance, consonance, or agreement; as, the uniformity of different churches in ceremonies or rites. [ 1913 Webster ]


Act of Uniformity (Eng. Hist.), an act of Parliament, passed in 1661, prescribing the form of public prayers, administration of sacraments, and other rites of the Established Church of England. Its provisions were modified by the “Act of Uniformity Amendment Act, ” of 1872.
[ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
統一[とういつ, touitsu] (n, vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) #1,007 [Add to Longdo]
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na, n-adv, n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P) #13,230 [Add to Longdo]
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na, n, adj-no) uniformity; equality; (P) #16,087 [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] (adj-na, n) equality; uniformity; evenness; (P) #19,781 [Add to Longdo]
ユニフォーミティー[yunifo-mitei-] (n) uniformity [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
画一(P);劃一[かくいつ, kakuitsu] (adj-na, n) uniformity; standardization; standardisation; (P) [Add to Longdo]
画一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power [Add to Longdo]
均整(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top