ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understated

AH1 N D ER0 S T EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understated-, *understated*, understat, understate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
But I can't decide if I want to go big or understated to show off the amazing ring that my impossibly handsome husband gave me.แต่ยังตัดสินไม่ได้ ว่าจะเลือกชุดไหน ไปโชว์แหวนสุดสวย ที่สามีสุดหล่อ ซื้อให้ฉัน It Just Got Normal (2012)
I'm trying to be understated when I say that this is a bad idea.ผมพยายามที่จะกล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ ตอนที่ผมพูดคำว่านี่เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า Trou Normand (2013)
I even laid out another 500 quid on this understated advertorial.ฉันจ่ายเงินค่าโต๊ะเองก็ได้ ไอ้ขี้งกเอ๊ย ตอนออกปิดประตูให้ด้วย The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understatedHer dress has an understated charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTATED AH1 N D ER0 S T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understated (v) ˌʌndəstˈɛɪtɪd (uh2 n d @ s t ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understated
   adj 1: exhibiting restrained good taste; "the room is pleasant
       and understated" [syn: {understated}, {unostentatious},
       {unpretentious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top