ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two parts

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two parts-, *two parts*, two part
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two parts sunflower seed, a dash of moonflower.สองส่วนดอกทานตะวันเมล็ด เส้นประของ Moonflower The Pirate Fairy (2014)
The other two parts are bedwetting and cruelty to animals.อีกสองส่วนคือ ฉี่ราดที่นอนและทำร้ายสัตว์ Profiling 101 (2012)
It's two parts O-neg, one part B-pos.สองแบบนะ กรุ๊ปโอ-เนกาทีฟหนึ่ง, บีบวกอีกหนึ่ง Let's Boot and Rally (2012)
Two parts sodium chloride to three parts bromide.โซเดียมโครายด์สองส่วนต่อ โบรไมด์สามส่วน Truth and Consequences (2012)
Hydrogen sulfide's about two parts per billion.ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ ประมาณสองส่วนหนึ่งพันล้าน The Dig (2011)
Two parts of space and time that should never have touched, pressed together...สองส่วนของ เวลาและอวกาศ ที่ไม่ควรมาแตะกัน มากดรวมอยู่ด้วยกัน The Eleventh Hour (2010)
Maybe we're two parts of the same puzzle.เราอาจจะเป็นสองส่วนของปริศนาเดียวกัน Repo Men (2010)
Two parts O negative, to one part B positive.โอเน็กกาทีฟสองส่วน กับบีโพสสิทีฟส่วนนึง Nothing But the Blood (2009)
There was two parts to the mission.ไม่ได้วางยาคนที่ เมืองมินามาตะเหมือนกัน The Cove (2009)
There were two parts to that formula.มันมีทั้งหมดสองส่วน Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
two partsThe exam was divided into two parts.
two partsThe two parts were played by one and the same actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวิภาค[N] two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing) [Add to Longdo]
二箇所[にかしょ, nikasho] (n) two parts [Add to Longdo]
二部[にぶ, nibu] (n) two parts; two copies; the second part; (P) [Add to Longdo]
二連[にれん, niren] (adj-no) bipartite; in two parts; double [Add to Longdo]
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top