ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทวิภาค

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวิภาค-, *ทวิภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวิภาค[N] colon, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ :
ทวิภาค[N] two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)
ทวิภาค[N] bilateralness, Syn. สองฝ่าย, Example: ไทยสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในระดับทวิภาคี กับมาเลเซีย ได้หลายประการ
ทวิภาค[N] bilateral contract made by 2 nations, Syn. สัญญาทวิภาคี, Example: โดยทั่วไปแล้ว สัญญาทวิภาคีที่ทำขึ้นในช่วงแรกนี้ เป็นไปตามสัญญาพหุภาคีที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวิภาคน. ๒ ส่วน.
ทวิภาคว. ๒ ฝ่าย.
ทวิภาคน. เรียกสัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย ว่า สัญญาทวิภาคี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bilateralทวิภาค[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I appreciate its duality.ผมประทับใจ เรื่องทวิภาคมาก Revelation Zero: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวิภาค[adj.] (thawiphākhī) EN: bilateral   FR: bilatéral

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binary[N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top