ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treadmill

T R EH1 D M IH2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treadmill-, *treadmill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treadmill(n) เครื่องโม่
treadmill(n) เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
treadmill(n) งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง The Corporation (2003)
And my knee's so bad,I can't even use the treadmill anymore.และเข่าชั้นก็ปวดจน ไม่ได้ใช้เครื่องวิ่งอีกเลย Now You Know (2007)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Much as running on a treadmill will elevate your heartbeat.เหมือนวิ่งบนสายพานวิ่ง หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น Jacksonville (2010)
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
(Thirteen) Her hand turned completely blue during the treadmill test.(เธอร์ทีน) มือของเธอเขียว ระหว่างการทดสอบวิ่งสายพาน Last Temptation (2011)
It'd be perfect for my "Running for your life" treadmill mix.มันจะดีมากสำหรับอัลบั้ม 'วิ่งเพื่อชีวิต'ของฉัน Traitor (2012)
There's a treadmill in there.มันมีลู่วิ่งไฟฟ้าอยู่ในนั้น Broken Hearts (2012)
What kind of treadmill is that?นั้นมันเครื่องอะไรน่ะ? The Fury of Firestorm (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
TREADMILL T R EH1 D M IH2 L
TREADMILLS T R EH1 D M IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treadmill (n) trˈɛdmɪl (t r e1 d m i l)
treadmills (n) trˈɛdmɪlz (t r e1 d m i l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレッドミル[toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
ルームランナー[ru-muranna-] (n) treadmill (wasei [Add to Longdo]
踏み車;踏車[ふみぐるま, fumiguruma] (n) treadmill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treadmill \Tread"mill`\, n.
   A mill worked by persons treading upon steps on the periphery
   of a wide wheel having a horizontal axis. It is used
   principally as a means of prison discipline. Also, a mill
   worked by horses, dogs, etc., treading an endless belt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treadmill
   n 1: an exercise device consisting of an endless belt on which a
      person can walk or jog without changing place
   2: a mill that is powered by men or animals walking on a
     circular belt or climbing steps [syn: {treadmill},
     {treadwheel}, {tread-wheel}]
   3: a job involving drudgery and confinement [syn: {treadmill},
     {salt mine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top