ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toolbox

T UW1 L B AO2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toolbox-, *toolbox*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
toolboxกล่องเครื่องมือ, Example: ที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get over here and see if you can get this toolbox off me.มานี่หน่อยแล้วหาวิธีเอากล่องเครื่องมือนี่ออก ไปจากฉันที. Toy Story (1995)
He's getting the toolbox in his office.เขากำลังหยิบกล่องเครื่องมือในห้องทำงานอยู่นะสิ A Millionaire's First Love (2006)
Yeah, give me that toolbox over there. Put it on the table.ครับ ส่งเครื่องมือมาให้ผมทางนี้ วางบนโต๊ะ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You tell Dr. Brennan and them that their best chance to find Lucky's blood is to check the stepson's toolbox first.คุณไปบอกด็อกเตอร์เบรนเนนและทีม โอกาสดีที่สุดที่จะเจอเลือดของลัคกี้ คือไปตรวจกล่องเครื่องมือของลูกเลี้ยง The Bod in the Pod (2012)
Between the two of you, it's like you've been given a brand-new toolbox with hundreds of tools you've never seen before, all you want to do is use a hammer.กล่องช่างที่มีเครื่องมือ ที่เธอไม่เคยเห็นอยู่เต็มไปหมด แต่เธอกลับจะใช้ แค่ค้อนเนี่ยนะ Today I Am a Witch (2013)
And he carried his weapon in a toolbox or a supply container.และเขาใส่อาวุธไว้ในกล่อง หรือว่าตู้เครื่องมือก็ได้ Final Shot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toolboxI keep my hammer in the toolbox.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบเครื่องมือ[hīp khreūangmeū] (n, exp) EN: toolbox  FR: boîte à outils [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOOLBOX T UW1 L B AO2 K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工具箱[gōng jù xiāng, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤ,   ] toolbox #50,582 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工具入[こうぐいれ, kouguire] (n) toolbox [Add to Longdo]
道具箱[どうぐばこ, dougubako] (n) toolbox [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toolbox
      n 1: a box or chest or cabinet for holding hand tools [syn:
           {toolbox}, {tool chest}, {tool cabinet}, {tool case}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top