ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timeless

T AY1 M L AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timeless-, *timeless*, timeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timeless[ADJ] ถาวร, See also: นิรันดร์, ตลอดไป, ไม่จำกัดเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,สองผู้กล้าประสานการได้กลับมาพบกัน ด้วยจุมพิตแห่งเสน่หา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's a work of timeless beauty.ความงามที่เป็นอมตะ One Day (2011)
I can't speak for Mercedes, but I'll be singing the timeless Maria classic "I Feel Pretty."แต่หนูจะร้องเพลงอมตะนิรันด์กาล ของมาเรีย "I Feel Pretty" Asian F (2011)
They're from our Timeless Collection.เป้นคอลเล็คชั่นไทม์เลส Tower Heist (2011)
They poured their hearts into those records, creating timeless works of art, and... he just took their money away.พวกเขาคั้นหัวใจของพวกเขาใส่ไว้ในเพลงเหล่านี้ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่ไร้กาลเวลา และ พ่อฉันก็ฉกเงินของพวกเค้าหนีไป Gyre, Part 2 (2012)
Make fun of it all you want, but the New York City Ballet Gala, it's a celebration of a timeless art.จะพูดอะไรก็ช่างย่ะ แต่ที่นิวยอร์ก ซีตี้ บัลเล่ต์ กาล่า มันคืองานเฉลิมฉลองแห่งศิลปะที่ไร้กาลเวลา Lights Out (2013)
And I skipped all that crap to study the timeless art of crunk.ฉันโดดทุกครั้ง ที่เรียนวิชาศิลปะทั้งที่เวลาเหลือน้อย Lights Out (2013)
They should make more of them. They're a timeless tale.พวกเขาน่าจะสร้างหนังแบบนี้เยอะๆ มันดูกี่ทีก็ไม่เบื่อ Basic Human Anatomy (2013)
There's something timeless about this place.มีบางอย่างที่เป็นอมตะเกี่ยว กับสถานที่แห่งนี้เป็น A Sky Full of Ghosts (2014)
That's a timeless gag!ฉันนึกว่านี่ปาร์ตี้ Office Christmas Party (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ตกยุค[adj.] (mai tok yuk) EN: timeless ; always in vogue   FR: toujours en vogue ; intemporel

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMELESS T AY1 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timeless (j) tˈaɪmləs (t ai1 m l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timeless \Time"less\ (t[imac]m"l[e^]s), a.
   1. Done at an improper time; unseasonable; untimely. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Nor fits it to prolong the heavenly feast
       Timeless, indecent.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Done or occurring before the proper time; premature;
    immature; as, a timeless grave. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Must I behold thy timeless, cruel death? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no end; interminable; unending. "Timeless night and
    chaos." --Young.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timeless
   adj 1: unaffected by time; "few characters are so dateless as
       Hamlet"; "Helen's timeless beauty" [syn: {dateless},
       {timeless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top