ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thieves

TH IY1 V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thieves-, *thieves*, thieve
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thievesขโมย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the centuries, they were dispersed by wars, sold off by thieves like you.ตลอดหลายศตวรรษที่พวกเขาแยกย้ายกันไปโดยสงคราม ขายออกไปโดยขโมยเช่นเดียวกับคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Thieves like me, huh?โจรเช่นฉันฮะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
(SIGHING) Many of the thieves will resist.หัวขโมยมากมายจะพากันต่อต้าน The Princess Bride (1987)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well Ali Baba had them forty thieves Scheherazadie had a thousand tales,เอาล่ะ อาลิ บาบา มีโจรอยู่ 40 คน และก็มีเรื่องเล่ากว่าพันเรื่อง Aladdin (1992)
Those art thieves seemed to recognize you.โจรพวกนั้นดูเหมือนจะรู้จักคุณนะ Around the World in 80 Days (2004)
And the thieves were still working.และไอ้พวกหัวขโมยมันก็ยังเหมือนเดิม Frontier(s) (2007)
You know, you're obviously as thick as thieves in this precinct.คุณรู้มั้ยว่าคุณเห็นได้ชัดว่าเหมือนขโมยมา 617 00: 54: 32,380 Saw IV (2007)
To protect herself from the caravan of thieves Was misguided Given that she was a security risk.จากกลุ่มโจรที่จ้องจะทำร้าย ซึ่งทำให้เธอต้องเสี่ยงกับอันตราย Self Made Man (2008)
Thieves hit the Arago Fuel station early this morning for 1,500 gallons.โจรได้ไปที่ ปั๊มน้ำมันอะราโก ตอนรุ่งเช้า เพื่อน้ำมัน 1500 แกลอน Won't Get Fueled Again (2008)
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
Well, because some thieves broke into the bank vault and robbed it.ก็เพราะว่ามีพวกโจรเข้าไป ในห้องนิรภัยแล้วปล้นมันไป The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thievesA gang of thieves broke into the bank.
thievesAt the sight of the policemen the thieves ran away.
thievesHe was coerced into helping the thieves.
thievesIt's thieves' cant.
thievesThe dog is trained to watch for thieves.
thievesThere is honor among thieves.
thievesThere is honor even among thieves.
thievesThe thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.
thievesThe thieves made off in a waiting car.
thievesThe thieves made off with the jewels.
thievesThe thieves pulled open all the drawers of the desk in search of money.
thievesThe thieves ran away after it got dark.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVES TH IY1 V Z
THIEVES' TH IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thieves (v) θˈiːvz (th ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗団[ごうとうだん, goutoudan] (n) band of robbers; gang of thieves [Add to Longdo]
窃盗団[せっとうだん, settoudan] (n) group of thieves [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ[はまのまさごはつきるともよにぬすびとのたねはつきまじ, hamanomasagohatsukirutomoyoninusubitonotanehatsukimaji] (exp) the sand on the beach may disappear, but the makings of thieves never shall (Ishikawa Goemon) [Add to Longdo]
魔街[まがい, magai] (n) den of thieves; brothel; red-light district [Add to Longdo]
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thief \Thief\ (th[=e]f), n.; pl. {Thieves} (th[=e]vz). [OE.
   thef, theef, AS. [thorn]e['o]f; akin to OFries. thiaf, OS.
   theof, thiof, D. dief, G. dieb, OHG. diob, Icel.
   [thorn]j[=o]fr, Sw. tjuf, Dan. tyv, Goth. [thorn]iufs,
   [thorn]iubs, and perhaps to Lith. tupeti to squat or crouch
   down. Cf. {Theft}.]
   1. One who steals; one who commits theft or larceny. See
    {Theft}.
    [1913 Webster]
 
       There came a privy thief, men clepeth death.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Where thieves break through and steal. --Matt. vi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. A waster in the snuff of a candle. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Thief catcher}. Same as {Thief taker}.
 
   {Thief leader}, one who leads or takes away a thief.
    --L'Estrange.
 
   {Thief taker}, one whose business is to find and capture
    thieves and bring them to justice.
 
   {Thief tube}, a tube for withdrawing a sample of a liquid
    from a cask.
 
   {Thieves' vinegar}, a kind of aromatic vinegar for the sick
    room, taking its name from the story that thieves, by
    using it, were enabled to plunder, with impunity to
    health, in the great plague at London. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Robber; pilferer.
 
   Usage: {Thief}, {Robber}. A thief takes our property by
      stealth; a robber attacks us openly, and strips us by
      main force.
      [1913 Webster]
 
         Take heed, have open eye, for thieves do foot by
         night.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Some roving robber calling to his fellows.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top