ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

texts

T EH1 K S T S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -texts-, *texts*, text
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textsตำราเรียน [TU Subject Heading]
Textsเนื้อร้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now all these ancient texts can be categorizedตอนนี้ข้อความเก่าแก่เหล่านั้น จัดประเภทออกมาเป็นตัวเลข No Such Thing as Vampires (2007)
The texts you're sending.ห๊ะ Cassie (2007)
I thought he was sending me a message - texts and things, but he wasn't.หนูคิดว่าเขาส่งข้อความ เท็กซ์มาหาหนู แต่เขาไม่ได้ส่ง Cassie (2007)
But it occurs to me many of you don't have the necessary reference points... to fully appreciate these iconic texts of English literature.แต่ครูประจักษ์แจ้งแล้วว่า หลายคนยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ จึงอยากเติมเต็มถ้อยคำในต้นฉบับ ในเชิงพรรณาโวหาร The Haunting of Molly Hartley (2008)
He texts me.เขาทิ้งข้อความให้ผม Chuck Versus the Cougars (2008)
The historical texts say...ตำราประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า... Downfall of a Droid (2008)
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า Downfall of a Droid (2008)
Come on, these little texts that you keep sending me are costing me $1 a minute.มาเหอะดูข้อความว่า นายควรเก็บข้อความที่ส่งมาให้ฉันไว้ดีกว่า มันแพงเสียตัง เหรียญหนึ่งต่อนาที Fighting (2009)
Send those texts reasonably.หยุดส่งข้อความมาซะทีนะ Episode #1.9 (2009)
Well, I've gotten texts from him since then.ฉันได้รับข้อความจากเขาตั้งแต่ตอนนั้น Everybody Says Don't (2009)
There's some deleted texts on it.มีข้อความที่ถูกลบทิ้ง The Scarlet Letter (2009)
Master Kenobi says there are even texts here that are forbidden to be read.อาจารย์เคโนบีบอกว่าที่นี่มี ตำราต้องห้ามอยู่ด้วย Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textsI buy the texts, but first I start writing the English sentences that come along without looking at them.
textsOpen your texts to page 50.
textsThey all get lumped together as English texts. But in fact these books are extremely varied and wide-ranging.

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXTS T EH1 K S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
texts (n) tˈɛksts (t e1 k s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Textstelle {f}passage in the text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
マス(P);マッス[, masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P) [Add to Longdo]
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark [Add to Longdo]
印環[いんかん, inkan] (n) (See 印環細胞) signet ring (in medical contexts, e.g. signet ring cell) [Add to Longdo]
音博士[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts [Add to Longdo]
究明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) investigation (esp. in academic and scientific contexts); (P) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
経伝[けいでん, keiden] (n) sacred texts [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
五経[ごきょう, gokyou] (n) the Five Classics texts of Confucianism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top