ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorists

T EH1 R ER0 IH2 S T S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorists-, *terrorists*, terrorist
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terroristsผู้ก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
I have the confessions of four obvious terrorists. What more do you want?ผมมีคำสารภาพของสี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อการร้าย ทำอ In the Name of the Father (1993)
I found out later that it's the same Valium gas Russian soldiers used on the Chechen terroristsผมรู้มาภายหลังว่า มันเป็นก๊าชแบบเดียวกับก๊าซวาเลี่ยม ที่ทหารรัสเซียเคยใช้ กับกบฏชีเชน Oldboy (2003)
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
This is where the terrorists got their weapons in the movie.พวกนักข่าวโดนแยกไปอีกลำนึง Yankee White (2003)
In the Harrison ford movie the terrorists were reporters.เขาไม่ใช่พวกเรา เรามีเวลาคนละ 15 นาทีใช่ใหม Yankee White (2003)
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค Yankee White (2003)
How did the terrorists get the poison into the uniforms?แต่จะนำไปสู่อะไรล่ะ Yankee White (2003)
Immigrants, Muslims homosexuals, terrorists.พวกพลัดถิ่น, มุสลิม... ...รักร่วมเพศ, ผู้ก่อการร้าย. V for Vendetta (2005)
Twelve years ago, a group of separatist terrorists bombed a hotel full of American tourists in the philippines.เมื่อ 12 ปีที่แล้ว องค์กรก่อการร้าย ได้วางระเบิดที่โรงแรมโมนามอน ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน House of Fury (2005)
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก House of Fury (2005)
We profiled the D.C. sniper, the unabomber. We do terrorists, arsonists--เราวิเคราะห์มือปืน D.C, Unabomber เราวิเคราะห์พวกก่อการร้าย,วางเพลิง--- Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terroristsRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.
terroristsThe government cannot be seen to give in to terrorists' demands.
terroristsThe King was assaulted by terrorists.

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorists    (n) tˈɛrərɪsts (t e1 r @ r i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top