ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

technically

T EH1 K N IH0 K AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technically-, *technically*, technical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically(adv) อย่างมีเทคนิค, ในทางเทคนิค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
technically(adv) โดยหลักการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Premier UIonova made a televised address and said that technically a state of war exists between our two countries.พรีเมียร์ Ulonova ทำอยู่มีการ ถ่ายทอดสด และบอกว่าในทางเทคนิครัฐ ของสงคราม อยู่ระหว่างสองประเทศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Technically the last minute isn't until 8:59 tomorrow morningเดทแรก Full House (1987)
The shape charge indicates that they are technically proficient.ระเบิดแบบนี้มันเก่งทางเทคนิค Heat (1995)
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน... American Beauty (1999)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
You know what, this is bullshit! Andyou are technically disqualified for lying to me.ปู่รู้อะไรมั้ย มันทุเรศมากเลย / และปู่ถูกตัดสิทธิ์ Ken Park (2002)
Despite the age of these, they are technically sophisticated because--แม้ว่าจะเก่า แต่ใช้เทคนิคชั้นสูงเพราะ... Mona Lisa Smile (2003)
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)
Actually, technically speaking, he is... not really a murderer.ที่จริงแล้ว ในทางวิชาการบอกว่า เขาเป็น... ยังไม่ใช่ฆาตกรจริงๆ Saw (2004)
I mean, technically you still work for Homeland Security, don't you?ฉันหมายความว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณยังทำงานอยู่กับ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ใช่มั้ย Pilot (2004)
Technically inaccurate.ไม่ถูกต้องในทางเทคนิค Mr. Monk Gets Fired (2004)
Well, technically speaking.เอ่อ ตามพฤตินัยล่ะก็ใช่ The Fog (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technicallyTechnically he is still a student.
technicallyThese operations are technically impossible.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TECHNICALLY T EH1 K N IH0 K AH0 L IY0
TECHNICALLY T EH1 K N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technically (a) tˈɛknɪkliː (t e1 k n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
技術的に困難[ぎじゅつてきにこんなん, gijutsutekinikonnan] (exp, adj-na) technically difficult [Add to Longdo]
紫芋[むらさきいも;ムラサキイモ, murasakiimo ; murasakiimo] (n) (often called yams in America, but this is technically incorrect) purple fleshed sweet potato (any one of several different such) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technically \Tech"nic*al*ly\, adv.
   In a technical manner; according to the signification of
   terms as used in any art, business, or profession.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technically
   adv 1: with regard to technique; "technically lagging behind the
       Japanese"; "a technically brilliant boxer"
   2: with regard to technical skill and the technology available;
     "a technically brilliant solution"
   3: according to the exact meaning; according to the facts;
     "technically, a bank's reserves belong to the stockholders";
     "technically, the term is no longer used by experts"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top