Search result for

tata

(70 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tata-, *tata*
Possible hiragana form: たた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cantatan. การร้องประสานเสียง
edentatan. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน
metatarsus(เมททะทาร์'ซัส) n. กระดูกฝ่าเท้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer.""Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer." Party On, Garth (2012)
Joey Tata. Big plans tonight, dog?โจอี้ ทาทา มีแผนอะไรเหรอคืนนี้? Pawn (2013)
-Hakuna his tatas. He's sorry.- ปล่อยฮาคูน่ามาทาท่า เขาขอโทษแล้ว Deadpool (2016)
Because Tatangเพราะว่า Tatang Sex Is Zero (2002)
These tatami mats smell goodเสื่อทาทามินี้กลิ่นหอมดี Nobody Knows (2004)
The tatami?ทาทามิ? Nobody Knows (2004)
The tatami are still new, they're still greenเสื่ออันนี้ยังใหม่อยู่ สียังเขียวสดอยู่เลย Nobody Knows (2004)
Your room's on the second floor lt's six tatami matsห้องอยู่ชั้นสองนะจ๊ะ กว้างเท่าเสื่อหกผืน Always - Sunset on Third Street (2005)
I'll get a room of six tatami-matsผมว่าจะทำอะไรกันแน่นะ? Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
We lived in a 4.5 tatami mats apartment.. เราพักใอพาตเม้นท์ขนาด 7 ตารางเมตร Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The 4.5 tatami mats is a lieเขาโกหกเรื่องอพาตเม้นท์เล็ก ๆ นั่น Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tataDo you have a tatami room for ten people?
tataI am already accustomed to sitting on tatami.
tataMy legs ache from sitting on tatami.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
กระดูกกลางฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk klāng fā thāo) EN: metatarsus ; metatarsal bones   FR:tatarse [m]
กระดูกเท้า[n.] (kradūk thāo) EN: metatarsal bones   FR:tatarse [m]
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūang) EN: protester ; demonstrator   FR: protestataire [m] ; contestataire [m] ; manifestant [m]
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TATA    T AA1 T AH0
TATAR    T AE1 T ER0
TATARS    T AE1 T ER0 Z
TATARSTAN    T AA1 T ER0 S T AE2 N
TATARSTAN    T AA1 T AA2 R S T AE2 N

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ดิ้นรนต่อสู้
戦う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขัน
叩く[たたく, tataku] Thai: ทุบ
叩く[たたく, tataku] Thai: ปรบมือ English: to clap
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ทำการรบ English: to battle
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatar {m}tatar [Add to Longdo]
Tataupatinamu {m} [ornith.]Tataupa Tinamou [Add to Longdo]
TatarstanTataria; Tartary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいたた;あいた;あいたっ[, aitata ; aita ; aitatsu] (int) (See 痛っ) Ouch! [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
カンタータ[, kanta-ta] (n) cantata (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Tatar (nationality); Tartar [Add to Longdo]
鞑靼[Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ, / ] Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia) [Add to Longdo]
鞑靼人[Dá dá rén, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄖㄣˊ, / ] Tatar (person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データタイプ[でーたたいぷ, de-tataipu] data-type [Add to Longdo]
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag [Add to Longdo]
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
畳み込み[たたみこみ, tatamikomi] convolution [Add to Longdo]
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] convolution theorem [Add to Longdo]
畳み込み符号[たたみこみふごう, tatamikomifugou] convolutional code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] kaempfen [Add to Longdo]
[たたみ, tatami] Tatami [Add to Longdo]
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]
畳屋[たたみや, tatamiya] Tatami-Geschaeft [Add to Longdo]
畳替え[たたみがえ, tatamigae] Auswechseln_von_Tatami [Add to Longdo]
畳表[たたみおもて, tatamiomote] Oberflaeche_der_Tatami [Add to Longdo]
闘う[たたかう, tatakau] kaempfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  tata
     dad; daddy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top