ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talking-to

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talking-to-, *talking-to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talking-to[N] การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การตำหนิ, การประณาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll need a good talking-to.เราคงต้องคุยกับเขาหน่อยแล้ว The Wicker Man (2006)
Huh, I might have gone with the talking-to-girls thing.หรือเซลส์แมนขายเครื่องดูดฝุ่น หรือคนขัดรองเท้า The Rhinitis Revelation (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talking-to    (n) tˈɔːkɪŋ-tuː (t oo1 k i ng - t uu)
talking-tos    (n) tˈɔːkɪŋ-tuːz (t oo1 k i ng - t uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top