ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bear fruit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear fruit-, *bear fruit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot make it blossom when it suits me, nor make it bear fruit before its time.ข้าไม่อาจทำให้มันออกดอกตามที่ต้องการ หรือออกผลก่อนเวลาของมัน Kung Fu Panda (2008)
♫ My patience will one day bear fruitBoku no gaman ga itsuka mi wo musubi สักวันหนึ่ง ความอดทนของฉัน จะแปรเปลี่ยนเป็นรางวัล Hanamizuki (2010)
♫ My patience will one day bear fruitBoku no gaman ga itsuka mi wo musubi สักวันหนึ่ง ความอดทนของฉัน จะแปรเปลี่ยนเป็นรางวัล Hanamizuki (2010)
You did not choose me it was I who chose you and I send you forth to bear fruit that will last.เจ้ามิใช่ผู้เลือกข้า... ข้าต่างหากที่เลือกเจ้า และข้าขอส่งเจ้าไปเผยแพร่คำสอนต่อไป The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bear fruitHis effort will bear fruit.
bear fruitI hope your efforts will bear fruit.
bear fruitI'm sure your endeavor will bear fruit.
bear fruitOur efforts will soon bear fruit.
bear fruitThis tree does not bear fruit.
bear fruitThis tree is too young to bear fruit.
bear fruitYour efforts will bear fruit someday.
bear fruitYour effort will surely bear fruit.
bear fruitYour research will surely bear fruit.
bear fruitYour study will bear fruit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายขุย(v) bear fruit once and then die (as the bamboo), See also: be monocarpic, Example: ต้นไผ่หน้าบ้านตายขุยหลังออกดอกแล้ว, Thai Definition: ออกดอกเป็นเมล็ดแล้วตาย (ใช้แก่ไม้ในจำพวกไผ่)
ออกผล(v) bear fruit, See also: produce fruit, be fruitful, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, ให้ผล, Example: ต้นเชอรี่หลังบ้านกำลังออกผลเต็มต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
มีผล[mī phon] (v, exp) EN: bear fruit  FR: être productif ; être fructueux ; porter ses fruits ; s'affruiter (vx)
สัมฤทธิ์ผล[samrit phon] (v, exp) EN: achieve ; accomplish ; bear fruit ; complete ; fulfil
ตายขุย[taikhui] (v) EN: bear fruit once and then die (as the bamboo)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
功を奏する[こうをそうする, kouwosousuru] (exp, vs-s) to succeed; to bear fruit [Add to Longdo]
効果が上がる[こうかがあがる, koukagaagaru] (exp, v5r) to bear fruit; to take effect [Add to Longdo]
実がなる[みがなる, miganaru] (exp) to bear fruit; to produce a crop [Add to Longdo]
実る(P);稔る[みのる, minoru] (v5r, vi) to bear fruit; to ripen; (P) [Add to Longdo]
実を結ぶ[みをむすぶ, miwomusubu] (exp, v5b) to bear fruit [Add to Longdo]
生る[なる, naru] (v5r, vi) (uk) to bear fruit; (P) [Add to Longdo]
着果[ちゃっか, chakka] (n, vs) to bear fruit; to produce fruit or vegetables (for a plant) [Add to Longdo]
桃栗三年柿八年[ももくりさんねんかきはちねん, momokurisannenkakihachinen] (exp) it often takes time to bear the fruit of one's actions; planted peach and chestnut seeds take three years to bear fruit, persimmons take eight [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top