ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sugar apple

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sugar apple-, *sugar apple*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sugar apple มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sugar apple*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยหน่า[N] custard apple, See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa, Count unit: ผล, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี 3 กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตาๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annona {f} [bot.]soursop fruit; annona; sugar apple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈迦頭[しゃかとう, shakatou] (n) (See 蕃茘枝) sugar apple; sweetsop (fruit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sugar apple
      n 1: sweet pulpy tropical fruit with thick scaly rind and shiny
           black seeds [syn: {sweetsop}, {annon}, {sugar apple}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top