ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annona squamosa

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annona squamosa-, *annona squamosa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา annona squamosa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *annona squamosa*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annona squamosaน้อยหน่า [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยหน่า[N] custard apple, See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa, Count unit: ผล, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี 3 กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตาๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕃茘枝[ばんれいし, banreishi] (n) (uk) sweetsop (Annona squamosa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Annona squamosa
   n 1: tropical American tree bearing sweet pulpy fruit with thick
      scaly rind and shiny black seeds [syn: {sweetsop},
      {sweetsop tree}, {Annona squamosa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top