ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjects

S AH1 B JH IH0 K T S   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjects-, *subjects*, subject
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
"And at noon, she met her subjects again, this time as their queen."และในตอนเที่ยง บัตเตอร์คัพออกพบประชาชนอีกครั้ง ในฐานะองค์ราชินี The Princess Bride (1987)
"At noon, she met her subjects again, this time as their queen."ในตอนเที่ยง บัตเตอร์คัพออกพบประชาชนอีกครั้ง ในฐานะองค์ราชินี The Princess Bride (1987)
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ The Lawnmower Man (1992)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
The subjects have the simplest of motor functions.ประเด็นอยู่ที่มันจะเดินคล้ายเครื่องจักร Resident Evil (2002)
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก The Matrix Reloaded (2003)
Two Subjects.วัตถุสองสิ่ง Æon Flux (2005)
Review progress of subjects From test group 7Bตรวจสอบความก้าวหน้าของกลุ่มทดสอบ\กลุ่มทดสอบ 7B Æon Flux (2005)
He killed all the subjects.เขากำจัดผู้ถูกทดสอบทุกราย Æon Flux (2005)
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด Saw II (2005)
My first batch of subjects arrived today and I have to admit that I'm very excited.งานชุดแรกของฉันน่าจะมาถึงวันนี้... ...ต้องยอมรับว่า น่าตื่นเต้นจริงๆ. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subjectsA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
subjectsHe did well in all subjects and, above all, in mathematics.
subjectsHe did well in all subjects, particularly mathematics.
subjectsHe won the prize for excellence in all subjects.
subjectsHis remarks on the subjects are much to the point.
subjectsHistory and allied subjects.
subjectsIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
subjectsI like art and music among my school subjects.
subjectsI like English best of all subjects.
subjectsI like English the best of all the subjects.
subjectsIt is the attitude of the subjects that controls the outcome of the experiment.
subjectsMath and English were my favorite subjects.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: [classifier : stories ; subjects of books, films]   FR: [classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBJECTS    S AH1 B JH IH0 K T S
SUBJECTS    S AH1 B JH IH0 K S
SUBJECTS    S AH0 B JH EH1 K T S
SUBJECTS'    S AH1 B JH EH0 K T S
SUBJECTS'    S AH1 B JH EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjects    (n) sˈʌbʤɪkts (s uh1 b jh i k t s)
subjects    (v) sˈəbʤˈɛkts (s @1 b jh e1 k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace [Add to Longdo]
学科試験[がっかしけん, gakkashiken] (n) examinations in academic subjects [Add to Longdo]
君民[くんみん, kunmin] (n) monarch and subjects [Add to Longdo]
群臣[ぐんしん, gunshin] (n) a crowd or large number of one's retainers or subjects [Add to Longdo]
雑題[ざつだい, zatsudai] (n) miscellaneous problems; miscellaneous subjects (themes) [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
試験科目[しけんかもく, shikenkamoku] (n) subjects for (of) examination; exam subject [Add to Longdo]
受験科目[じゅけんかもく, jukenkamoku] (n) subjects of the examination [Add to Longdo]
臣籍降下[しんせきこうか, shinsekikouka] (n) (of members of the Imperial family) becoming subjects of the state [Add to Longdo]
人臣[じんしん, jinshin] (n) subjects; retainers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top