ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjacent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjacent-, *subjacent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjacent(adj) ข้างใต้, See also: ข้างล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subjacent(ซับเจ'เซินทฺ) adj. อยู่ใต้, ข้างล่าง, เป็นพื้นฐาน, เป็นรอง., See also: subjacency n., Syn. underlying

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subjacent-อยู่ข้างใต้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjacent \Sub*ja"cent\, a. [L. subjacens, p. pr. of subjacere
   to lie under; sub under + jacere to lie.]
   1. Lying under or below.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in a lower situation, though not directly beneath;
    as, hills and subjacent valleys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjacent
   adj 1: lying nearby but lower; "hills and subjacent valleys"
       [ant: {superjacent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top