ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stretchy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stretchy-, *stretchy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stretchy[ADJ] ซึ่งยืดหยุ่น, See also: ซึ่งแผ่ออกได้, Syn. elastic, flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stretchy(สเทรช'ชี) adj. ยืด (กาง,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ออกได้ (โดยเฉพาะที่มากเกินไป) ,ยืนหยุ่น., See also: stretchiness n., Syn. extendable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say there, Lizard and Stretchy Dog, let me show you something.บอกทีสิ, คุณไดโนเสาร์และมาสปริง แล้วฉันจะให้ดูอะไรดีๆ Toy Story (1995)
Hey. It's the bride of stretchy man.เฮ้ นั่นเจ้าสาวของมนุษย์ยืดหยุ่น Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
You gonna solve the case now with a stretchy band?คุญจะไขคดี ด้วยไอ้ยางยืดเนี่ยนะ? The Red Tattoo (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stretchy
      adj 1: capable of being easily stretched and resuming former
             size or shape [syn: {stretchable}, {stretchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top