ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strenuously

S T R EH1 N Y UW0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strenuously-, *strenuously*, strenuous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While waiting for you, I meditated so strenuously that I fell asleep.ระหว่างรอเธอ ฉันนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำงานหนัก[thamngān nak] (v, exp) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRENUOUSLY S T R EH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strenuously (a) strˈɛnjuəʳsliː (s t r e1 n y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strenuous \Stren"u*ous\, a. [L. strenuus; cf. Gr. ? strong,
   hard, rough, harsh.]
   Eagerly pressing or urgent; zealous; ardent; earnest; bold;
   valiant; intrepid; as, a strenuous advocate for national
   rights; a strenuous reformer; a strenuous defender of his
   country.
   [1913 Webster]
 
      And spirit-stirring wine, that strenuous makes.
                          --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      Strenuous, continuous labor is pain.   --I. Taylor.
   [1913 Webster] -- {Stren"u*ous*ly}, adv. --
   {Stren"u*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strenuously
   adv 1: in a strenuous manner; strongly or vigorously; "he
       objected strenuously to the stand his party was taking"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top