ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squares

S K W EH1 R Z   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squares-, *squares*, square
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ... Jaws (1975)
One-four-nine, the squares of one-two-three.1-4-9, สี่เหลี่ยมของหนึ่งสอง สาม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look like you just make some wood squares from these boxes here.ดูเหมือนแกทำท่อนไม้จากกล่องนี่ใช่มั้ย Dirt Nap (2008)
40 squares blocks-- How many people is that?40 ตารางบล็อค-- มีคนอยู่ในนั่นสักเท่าไร? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
I made you guys lemon squares with free-range eggsผมอุตส่าห์เอาขนมที่ผมอบด้วยมือของผมเอง Investigative Journalism (2010)
When a feeble nation squares off against such dominating empire, they might enjoy short-lived success, but it shan't last long.เมื่อประเทศที่อ่อนแอต่อต้นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่า อาจจะมีความยินดีเพียงระยะสั้นไม่ยืนยาว Episode #1.4 (2010)
Have you not been eating those wheatgrass honey squares I sent?ได้กินวิสกลาสอบน้ำผึ้งที่\ ย่าส่งไปให้ไหม The Penelope Papers (2011)
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี Suspicion Song (2011)
U.S.A.'s Ordy squares the ball over to number 6, Alan.ออร์ดี้ทีมสหรัฐฯ ตั้งลูก แล้วส่งต่อให้อลัน เบอร์หก Battleship (2012)
Mortal rights advocate Congressman David Finch squares off against American Vampire League spokesmanผู้สนับสนุนฝ่ายมนุษย์ สมาชิกสภา เดวิด ฟินช์ กับอีกฝ่าย ตัวแทน สมาคมแวมไพร์อเมริกัน คือ Gone, Gone, Gone (2012)
You got a bunk and three squares a day courtesy of the taxpayers of Hawaii.นายมีเตียงนอน และอาหารสามมื้อ อภินันทนาการจาก ภาษีฮาวาย Kupale (2012)
Three squares a day, the way he likes it.มีอาหาร 3 มื้อให้กิน เหมือนที่พ่อชอบ Max (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squaresHe drew two squares on the blackboards.
squaresThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUARES S K W EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squares (v) skwˈɛəʳz (s k w e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] squares of a chess board, #579,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
碁盤割り[ごばんわり, gobanwari] (n) partitioned into squares [Add to Longdo]
最小自乗法[さいしょうじじょうほう, saishoujijouhou] (n) least-squares method [Add to Longdo]
最小二乗;最小2乗[さいしょうにじょう;さいしょうじじょう, saishounijou ; saishoujijou] (n,adj-f) {math} (See 最小二乗法) least-squares (method) [Add to Longdo]
最小二乗法;最小2乗法[さいしょうにじょうほう;さいしょうじじょうほう, saishounijouhou ; saishoujijouhou] (n) {math} least-squares method [Add to Longdo]
四つ目[よつめ, yotsume] (n) four-eyed; pattern of four squares [Add to Longdo]
平方和[へいほうわ, heihouwa] (n) sum of squares [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top