ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spring up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spring up-, *spring up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spring up(phrv) กระโดดขึ้น, Syn. jump up, leap up, shoot up, start up
spring upon(phrv) กระโจนใส่, See also: กระโดดใส่, Syn. spring on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You cut him out, two more spring up just like him the next day.แขวนป้ายชื่อว่า ผู้บริหารระดับสูงของ lMF นายจับเดเวี่ยนอย่างที่เขาต้องการ แล้วไง? Mission: Impossible III (2006)
But because of that, all sorts of foolish rumours began to spring up and she even won admirers among people her age.แต่เพราะคดีนี้ ข่าวลือไร้สาระหลายอย่างเริ่มผุดขึ้นมา แถมเธอยังเป็นเที่ชื่นชมของเด็กรุ่นเดียวกัน Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลึ่งพรวด[thaleung phrūat] (v, exp) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギンッ[gintsu] (n) (sound effect) sproing; spring up [Add to Longdo]
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up [Add to Longdo]
生う[おう, ou] (v5u) (1) (arch) to grow; to spring up; (2) to cut (teeth) [Add to Longdo]
生える[はえる, haeru] (v1, vi) (1) to grow; to spring up; (2) to cut (teeth); (P) [Add to Longdo]
跳ねる[はねる, haneru] (v1, vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]
跳ね起きる[はねおきる, haneokiru] (v1, vi) to jump up; to spring up [Add to Longdo]
跳ね上がる(P);はね上がる;刎ね上がる[はねあがる, haneagaru] (v5r, vi) to jump up; to spring up; (P) [Add to Longdo]
躍り上がる;踊り上がる;おどり上がる[おどりあがる, odoriagaru] (v5r, vi) to spring up; to leap to one's feet; to jump up and down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spring up
   v 1: come into existence; take on form or shape; "A new
      religious movement originated in that country"; "a love
      that sprang up from friendship"; "the idea for the book
      grew out of a short story"; "An interesting phenomenon
      uprose" [syn: {originate}, {arise}, {rise}, {develop},
      {uprise}, {spring up}, {grow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top