ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

跳ねる

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -跳ねる-, *跳ねる*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
跳ねる[はねる, haneru] (vi) กระโดด เช่น うさぎがはねる กระต่ายกระโดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look at the dog jump.犬が跳ねるのをごらん。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You jumping slippery bastard![JA] チョコチョコ飛び跳ねる野郎だな Hellboy II: The Golden Army (2008)
Now do you give up?[JA] - まだだ! 間違った選択だ 首を跳ねるべきだった United (2005)
-It's just a jumping bean![JA] ただの飛び跳ねる豆かい? Hellboy II: The Golden Army (2008)
"The Wizard and the Hopping Pot."[JA] "魔法使いと跳ねる鍋" Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
- What? - We got a bump coming up.[JA] ちょっと跳ねる The Bourne Identity (2002)
Don't bounce on the tops![JA] 飛び跳ねるな! Finding Nemo (2003)
- so I can roll him on out of here. - Sure.[JA] - 飛び跳ねるくらい元気なので Black Swan (2009)
The band was jumping and the joint began to swing[JA] ♪バンドが跳ねればみんなも跳ねる The Blues Brothers (1980)
The hungry rabbit jumps.[JA] 空腹のウサギは飛び跳ねる Seeking Justice (2011)
You know, like a rabbit? Hip, hop.[JA] ウサギが跳ねる あれだよ ヒップ ホップ Taxi Driver (1976)
What does the hungry rabbit jumps mean?[JA] "空腹のウサギは飛び跳ねる" とは何なんだ? Seeking Justice (2011)
Over myriad years, only the fish had leapt.[JA] 数万年の間 魚が跳ねるだけだった Wings of Desire (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top