ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

some cases

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -some cases-, *some cases*, some case
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
the horrors he witnessed... the people he knew, helped, saved in some cases.เกี่ยวกับบางคน ที่เขารู้จัก และเคยช่วยเหลือไว้ Pola X (1999)
Some cases really sucker punch you.บางคดีเหมือนกับสูบชีวิตคุณ No Such Thing as Vampires (2007)
In some cases, - although very rare, people have been killed.กรณีร้ายแรงก็มีคนตาย Paranormal Activity (2007)
Even the re-flavouring in some cases, or whole new technology.แม้แต่ ส่วนผสม บางทียังต้องผสมใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีทั้งหมด Atonement (2007)
In some cases, yes, it's possible;ในบางกรณี มันก็เป็นไปได้ครับ Changeling (2008)
In some cases the numbers are just pure fabrications.หลายราย ดันเป็นรหัสปลอม Greatness Achieved (2008)
You know, why some cases grabbed me and others didn't?เธอรู้มั๊ยว่าทำไมบางคดีโดนใจฉัน แต่อันอื่นๆไม่? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss who don't have the balls to sack their own employees, in some cases for good reason.ผมทำงานให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งจ้างผมมาจัดการงาน แทนไอ้ตุ๊ดแบบเจ้านายของสตีฟ ผู้ซึ่งที่ไม่กล้าไล่ลูกน้องตัวเองออก Up in the Air (2009)
In some cases,ในบางกรณี Time (2009)
- Murdered them in some cases.บางราย ก็เป็นฆาตกร Shutter Island (2010)
In some cases, she even had a child with her.ในบางคดี เธอมีเด็กมากับเธอด้วยซ้ำ Mosley Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
some casesHe applied his theory to some cases.
some casesThere are some cases where the rule does not hold good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
บางกรณี[N] some cases, See also: some times, Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ, Example: ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน
บางกรณี[N] some cases, See also: some times, Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ, Example: ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน
บางกรณี[N] some cases, See also: some times, Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ, Example: ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
略举[lu:è jǔ, ㄜˋ ㄐㄩˇ, / ] some cases picked out as example; to highlight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
時として[ときとして, tokitoshite] (adv) in some cases; sometimes; on occasions; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top