ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sobbing

S AA1 B IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sobbing-, *sobbing*, sobb
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sobbingly(ซอบ'บิงลี่) adv. อย่างสะอึกสะอื้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figured you'd be standing here, sobbing like a little baby.ฉันคิดว่าแกจะยืนอยู่ที่นี่ และร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กซะอีก Akira (1988)
[ Sobbing ] Him !เขา Schindler's List (1993)
[ Sobbing ] Thank you.ขอบคุณค่ะ Schindler's List (1993)
[ Sobbing ] You have no idea. If I had just--จะมีคนอีกหลายรุ่นที่เป็นผลงานคุณ Schindler's List (1993)
[ Sobbing ] I could have gotten... one more person and I didn't....แต่ไม่ช่วย ฉันไม่ได้ช่วย Schindler's List (1993)
But I hear Byron Hadley started sobbing like a little girl when they took him away.แต่ผมได้ยินไบรอนแฮดลีย์ที่เริ่มร้องไห้เหมือนสาวน้อยเมื่อพวกเขาพาเขาออกไป The Shawshank Redemption (1994)
(quick sobbing sound)(เสียงสะอื้น ถี่) An American Haunting (2005)
- [ Door Closes ] - [ Sobbing ]- (เสียงปิดประตู) - (เสียงสะอื้น) Prey (2007)
- [ Sobbing Continues ] - [ Whispering ] We gotta get in the car.- (เสียงสะอื้นดังติดต่อ) - (เสียงกระซิบ) เราจะเข้าไปอยู่ในรถกัน Prey (2007)
- [ Sobbing Continues ]- (เสียงสะอื้นติดต่อ) Prey (2007)
[ Shelly sobbing ]แล้วก็ 12 กระป๋องเครื่องเทศ Harold (2008)
SOBBING AND GASPINGSOBBING AND GASPING Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sobbingA lost child was sobbing at the police box.
sobbingI could hear her sobbing in her bedroom.
sobbingI found that there was a little girl sobbing.
sobbingOn entering the bedroom, she started sobbing.
sobbingShe continued sobbing without looking up.
sobbingThe girl was sobbing in the corner of the schoolroom.
sobbingThe scolded boy was sobbing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระซิก(adv) sobbingly, Syn. กระซิกๆ, กระซี้กระซิก, Example: แม่ร้องไห้กระซิกสลับกับเสียงแผ่วเครือเจือสะอื้น, Thai Definition: อาการร้องไห้ สะอื้นเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิง ๆ[nging-nging] (adj) EN: whimpering ; sobbing ; whining  FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOBBING S AA1 B IH0 NG
SOBBINGLY S AA1 B IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sobbing (v) sˈɒbɪŋ (s o1 b i ng)
sobbingly (a) sˈɒbɪŋliː (s o1 b i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] sobbing; sound of bell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっすん[kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
しくしく[shikushiku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
めそめそ[mesomeso] (adv, n, vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
わっと[watto] (adv) (on-mim) suddenly and in a loud voice (e.g. sobbing) [Add to Longdo]
鳴咽;嗚咽[おえつ, oetsu] (n, vs) sobbing; weeping; groaning; fit of crying [Add to Longdo]
憂哭[うきね, ukine] (n) sobbing [Add to Longdo]
啜り泣き;すすり泣き;歔欷き[すすりなき, susurinaki] (n) sobbing; sob; weeping [Add to Longdo]
歔欷[きょき, kyoki] (n, vs) sobbing; weeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sobbing \Sob"bing\, n.
   A series of short, convulsive inspirations, the glottis being
   suddenly closed so that little or no air enters into the
   lungs.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sob \Sob\, v. i. [imp. & p. p. {Sobbed} (s[o^]bd); p. pr. & vb.
   n. {Sobbing}.] [OE. sobben; akin to AS. se['o]fian,
   si['o]fian, to complain, bewail, se['o]fung, si['o]fung,
   sobbing, lamentation; cf. OHG. s[=u]ft[=o]n, s[=u]ftj[=o]n,
   to sigh, MHG. siuften, siufzen, G. seufzen, MHG. s[=u]ft a
   sigh, properly, a drawing in of breath, from s[=u]fen to
   drink, OHG. s[=u]fan. Cf. {Sup}.]
   To sigh with a sudden heaving of the breast, or with a kind
   of convulsive motion; to sigh with tears, and with a
   convulsive drawing in of the breath.
   [1913 Webster]
 
      Sobbing is the same thing [as sighing], stronger.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      She sighed, she sobbed, and, furious with despair.
      She rent her garments, and she tore her hair. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sobbing
   n 1: convulsive gasp made while weeping [syn: {sob}, {sobbing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top