ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snell

S N EH1 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snell-, *snell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snell[N] สายเบ็ด (ทำด้วยเอ็นหรือไนล่อน)
snell[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา
snell[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, ปราดเปรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snell(สเนล) adj. คล่องแคล่ว,เฉียบแหลม,ฉลาด,คมกริบ,รุนแรง,ร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
SNELL    S N EH1 L
SNELLEN    S N EH1 L AH0 N
SNELLER    S N EH1 L ER0
SNELLING    S N EH1 L IH0 NG
SNELLINGS    S N EH1 L IH0 NG Z
SNELLGROVE    S N EH1 L G R OW2 V
SNELLENBERGER    S N EH1 L AH0 N B ER0 G ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネルの法則[スネルのほうそく, suneru nohousoku] (n) Snell's law [Add to Longdo]
鉤素[はりす, harisu] (n) snell (fishing); leader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snell \Snell\, a. [AS. snell; akin to D. snel, G. schnell, OHG.
   snel, Icel. snjallr valiant.]
   Active; brisk; nimble; quick; sharp. [Archaic or Prov. Eng. &
   Scot.]
   [1913 Webster]
 
      That horny-handed, snell, peremptory little man. --Dr.
                          J. Brown.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snell \Snell\, n.
   A short line of horsehair, gut, etc., by which a fishhook is
   attached to a longer line.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top