ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skein

S K EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skein-, *skein*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skein(n) กลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย, กลุ่มใยไหม, ไจด้าย, ไจไหม, เข็ดด้าย, เข็ดไหม, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank, coil

English-Thai: Nontri Dictionary
skein(n) ไจไหม, กลุ่มด้าย, ความยุ่งเหยิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไจ(n) skein of of yarn/thread, See also: hank, Example: ไจด้ายที่อยู่ในตระกร้าของแม่ยุ่งไปหมดแล้ว, Thai Definition: ด้ายหรือไหมที่แยกจากเข็ดแล้วมัดผูกไว้เพื่อไม่ให้ยุ่ง
ไจ(clas) hank, See also: skein, Example: แม่สั่งให้ซื้อด้าย 3 ไจ, Thai Definition: ลักษณนามเรียกด้ายหรือไหมที่แยกออกจากเข็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[klum] (n) EN: [ classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons ]  FR: [ classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKEIN S K EY1 N
SKEINS S K EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skein (n) skˈɛɪn (s k ei1 n)
skeins (n) skˈɛɪnz (s k ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, / ] skein; tuft; lock #34,466 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strähne { f } | Strähnen { pl }skein | skeins [Add to Longdo]
Strang { m } | Stränge { pl }skein | skeins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
綛;桛[かせ, kase] (n) (1) (uk) hank; skein; reel; (2) (uk) (abbr) (See かせ糸・かせいと) reeled thread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skein \Skein\, n. [OE. skeyne, OF. escaigne, F. ['e]cagne,
   probably of Celtic origin; cf. Ir. sgainne, Gael. sgeinnidh
   thread, small twine; or perhaps the English word is
   immediately from Celtic.]
   1. A quantity of yarn, thread, or the like, put up together,
    after it is taken from the reel, -- usually tied in a sort
    of knot.
    [1913 Webster]
 
   Note: A skein of cotton yarn is formed by eighty turns of the
      thread round a fifty-four inch reel.
      [1913 Webster]
 
   2. (Wagon Making) A metallic strengthening band or thimble on
    the wooden arm of an axle. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skein \Skein\, n. (Zool.)
   A flight of wild fowl (wild geese or the like). [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skein
   n 1: coils of worsted yarn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top