ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serve up

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serve up-, *serve up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serve up[PHRV] จัดหาให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serve up that chilli.เอาพริกนั่นไปเสริฟ 21 Grams (2003)
We could serve up a slice as a souvenir.รู้มั๊ย ข้อเสียของ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
If you serve up whoever's looking for us and get the Company off our scent... $10 million.ถ้าคุณจัดการให้ ใครก็ตามที่กำลังค้นหาพวกเราและ กำจัด Compamy $ 10 ล้าน The Sunshine State (2008)
Maybe... we let the outlaws serve up their own justice.บางที... เราปล่อยให้พวกอาชญากร ตัดสินลงโทษพวกเขาเอง The Revelator (2008)
I'm about to serve up a venti-sized servingฉันกำลังขน vanti-size Dr. Estrangeloved (2010)
Writer Kang, is just about to serve up a delicious cup of coffee now.แต่ตอนนี้นักเขียนคังของพวกเรา กำลังส่งกาแฟที่วิเศษสุดให้แก่ผมแล้ว Episode #1.12 (2010)
We'll serve up your young and call it veal.เราจะกินเด็กๆ ให้เหมือนเนื้อวัว And Then There Were None (2011)
I'd only have to serve up fries until the medical board hearing.ก็ว่าจะใช้ชีิวิตล่องลอยไปก่อน จนกว่าบอร์ดแพทย์จะเรียกหาน่ะ The Dig (2011)
So, what happens is your brain hears the sound, and then it sees the sight, and somehow it has to take both of those and stitch them together and serve up A single story, which is that they were simultaneous,ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองของคุณ ได้ยินเสียง และจากนั้นก็เห็นสายตา และอย่างใดมันจะใช้เวลาทั้งของผู้ที่ Does Time Really Exist? (2011)
Somebody's ready to serve up a decappuccino!เพชรฆาตกำลังจะลงดาบแล้วว! Real Steel (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serve up
   v 1: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals
      for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P.M.";
      "The entertainers served up a lively show" [syn: {serve},
      {serve up}, {dish out}, {dish up}, {dish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top