ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selbe

S EH1 L B   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selbe-, *selbe*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So this week's bonus is for Thomas Selber.ดังนั้นโบนัสของสัปดาห์นี้ จึงตกเป็นของโธมัส เซลเบอร์ Guernica (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELBE    S EH1 L B
SELBERG    S EH1 L B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbesame [Add to Longdo]
selbeselfsame [Add to Longdo]
selberyourselves [Add to Longdo]
selber; selbstself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  selbe /zɛlbə/
   same; selfsame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top