ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

route

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -route-, *route*
Possible hiragana form: ろうて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
route(n) เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน, See also: ทาง, Syn. itinerary, path, way
route(vt) กำหนดเส้นทาง, See also: วางเส้นทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
route(รูท) n. ทาง, เส้นทาง, เส้นทางเดิน, เส้นทางเดินเรือ, คำสั่งเดินทัพ, vi. กำหนดเส้นทาง, วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง, Syn. course, road, passing
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง, ไปตามทาง
sea routen. เส้นทางเดินเรือ, ทางทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
route(n) เส้นทาง, ทางเดิน, ทาง, การเดินทาง
enroute(adv) ระหว่างทาง, ในระยะทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Route surveyingการสำรวจเส้นทาง [TU Subject Heading]
routerเราต์เตอร์, Example: อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
router(n) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
What about that southern route around Tulsa?แล้วเส้นทางด้านใต้รอบทัลซ่าล่ะ Airplane! (1980)
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์ Airplane! (1980)
Rhythm and Blues Revue... at the Palace Hotel ballroom, Route 16...รีดึม และ บลูส เรเฟิว ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม ถนน 16 The Blues Brothers (1980)
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hill House, off Route 41.ฮิลเฮาส์ บนถนนสาย 41 Clue (1985)
We could go out to Route 7 to the Shiloh Church, then down the Back Harlow Road.เราอาจจะออกไปที่สาย 7 ไปถึงโบสถ์ ชิโลห์ แล้วล่องไปตามถนนแบ็ค ฮาร์โลว เราจะถึงที่นั่นทันพระอาทิตย์ตก Stand by Me (1986)
We could go down to the Route 136 bridge.เราควรล่องไปทางสาย สะพาน 136 Stand by Me (1986)
We've herded those Clown bastards onto Route 5.เราไล่ต้อนไอ้พวกคลาวน์ ให้มันวิ่งไปตามถนนสายที่ 5 Akira (1988)
Car 375, en route to the scene!รถหมายเลข 375 กำลังอยู่ในเส้นทาง Akira (1988)
- Paper route circulation director?บ๊ายบาย เดอะ ดิงกี้ ลิงค์ Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
routeAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
routeCan I change the route?
routeCan I get a route map, please?
routeFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
routeHere I decide, without hesitating, to take the alternative route.
routeHe was accustomed to flying alone, and he had flown this route in his imagination many times.
routeI'd like a bus route map.
routeIt then became necessary to settle the best route for the line to follow; and that was determined, in the first place, by the shape of the land it had to cross.
routeMay I have a bus route map?
routePresent-day Japan is going down the route to self destruction, isn't it?
routeSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
routeTake the shortest route to Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลง(n) route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
ตาทัพ(n) route of an army, See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squa, Syn. ทัพ, แนวทัพ, Example: กองทหารข้าศึกพยายามเข้ามาขัดตาทัพของฝ่ายเรา, Thai Definition: ทางที่กองทัพเดิน ซึ่งเปรียบด้วยตาหรือแต้มหมากรุก
เส้นทาง(n) route, See also: way, course, line, passage, path, Syn. ทาง, วิถีทาง, , Example: ตลอดเส้นทางที่แม่น้ำหวงเหอที่ไหลผ่าน ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสมัยโบราณของจีน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ทางสัญจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณะถนน[būrana thanon] (v, exp) EN: repair the roads  FR: réparer la route
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [ m ]
เดินทาง[doēnthāng] (v) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave  FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
ไฮเวย์[haiwē] (n) EN: highway ; motorway  FR: autoroute [ f ]
หนทาง[honthāng] (n) EN: route ; road ; way  FR: chemin [ m ] ; route [ f ]
จอดรถชิดขอบทาง[jøt rot chit khøp thāng] (v, exp) EN: pull over  FR: se ranger sur le côté de la route
การฝ่าฝืนกฎจราจร[kān fāfeūn kot jarājøn] (n, exp) FR: infraction au code de la route [ f ] ; infraction de roulage [ f ] (Belg.)
ขวางทาง[khwāng thāng] (v, exp) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede  FR: barrer la route
เขว[khwē] (v) EN: distort ; misunderstand  FR: faire fausse route

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
route
route
routed
routed
router
router
routes
routes
routes
routers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
route
routed
routed
routes
routemarch
routemarches

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] route; course; fig. political course #2,137 [Add to Longdo]
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ,  ] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development) #11,933 [Add to Longdo]
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ,   ] router #17,707 [Add to Longdo]
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ,   /  ] routed troops #136,924 [Add to Longdo]
径路[jìng lù, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨˋ,   /  ] route; path [Add to Longdo]
溃敌[kuì dí, ㄎㄨㄟˋ ㄉㄧˊ,   /  ] routed enemy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: เส้นทาง ทางผ่าน  EN: route

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Route { f }; Strecke { f }; Richtung { f }; Leitung { f } | Routen { pl }; Strecken { pl }route | routes [Add to Longdo]
Router { m } [ comp. ]router [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
路線[ろせん, rosen] (n) route; line; alignment; (P) #517 [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) route; road; (2) distance travelled in a day; (3) (See 七十路) (with decade) one's ....; age .... #1,216 [Add to Longdo]
途中[とちゅう, tochuu] (n-adv, n-t) (1) on the way; en route; (2) in the middle of; midway; (P) #1,584 [Add to Longdo]
ルート[ru-to] (n) (1) root; (2) route; (P) #2,667 [Add to Longdo]
経路(P);径路;逕路[けいろ, keiro] (n) (1) course; route; path; channel; (2) process; means; (P) #4,492 [Add to Longdo]
航路[こうろ, kouro] (n) course; (sea) route; run; (P) #5,559 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
停車駅[ていしゃえき, teishaeki] (n) (See 急行停車駅) stop (on a train's route) #9,428 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
ルートサーバ[るーとさーば, ru-tosa-ba] route server [Add to Longdo]
ルートセット[るーとせっと, ru-tosetto] route set [Add to Longdo]
ルートメニュー[るーとめにゅー, ru-tomenyu-] route menu [Add to Longdo]
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] optimal route [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rout \Rout\, n. [OF. route, LL. rupta, properly, a breaking, fr.
   L. ruptus, p. p. of rumpere to break. See {Rupture}, {reave},
   and cf. {Rote} repetition of forms, {Route}. In some senses
   this word has been confused with rout a bellowing, an
   uproar.] [Formerly spelled also {route}.]
   1. A troop; a throng; a company; an assembly; especially, a
    traveling company or throng. [Obs.] "A route of ratones
    [rats]." --Piers Plowman. "A great solemn route."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And ever he rode the hinderest of the route.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A rout of people there assembled were. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A disorderly and tumultuous crowd; a mob; hence, the
    rabble; the herd of common people.
    [1913 Webster]
 
       the endless routs of wretched thralls. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The ringleader and head of all this rout. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nor do I name of men the common rout. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being disorganized and thrown into confusion;
    -- said especially of an army defeated, broken in pieces,
    and put to flight in disorder or panic; also, the act of
    defeating and breaking up an army; as, the rout of the
    enemy was complete.
    [1913 Webster]
 
       thy army . . .
       Dispersed in rout, betook them all to fly. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       To these giad conquest, murderous rout to those.
                          --pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A disturbance of the peace by persons assembled
    together with intent to do a thing which, if executed,
    would make them rioters, and actually making a motion
    toward the executing thereof. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   5. A fashionable assembly, or large evening party. "At routs
    and dances." --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {To put to rout}, to defeat and throw into confusion; to
    overthrow and put to flight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Route \Route\ (r[=oo]t or rout; 277), n. [OE. & F. route, OF.
   rote, fr. L. rupta (sc. via), fr. ruptus, p. p. of rumpere to
   break; hence, literally, a broken or beaten way or path. See
   {Rout}, and cf. {Rut} a track.]
   The course or way which is traveled or passed, or is to be
   passed; a passing; a course; a road or path; a march.
   [1913 Webster]
 
      Wide through the furzy field their route they take.
                          --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 route
   n 1: an established line of travel or access [syn: {path},
      {route}, {itinerary}]
   2: an open way (generally public) for travel or transportation
     [syn: {road}, {route}]
   v 1: send documents or materials to appropriate destinations
   2: send via a specific route
   3: divert in a specified direction; "divert the low voltage to
     the engine cylinders"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 route /ʀut/ 
  track; road; route; way; highway

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Route /ruːtə/ 
  route

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 route /rutə/
  1. route
  2. class; course
  3. road; route; way
  4. route

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top