ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaboar

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaboar-, *seaboar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaboard[N] ชายฝั่งทะเล, See also: บริเวณชายฝั่ง, Syn. seashore, seaside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
If this system moves south we could see a wind-driven storm surge threaten the entire Eastern Seaboard.หากพายุเคลื่อนตัวลงใต้... ... แรงพายุจะเป็นภัยคุกคาม... ... ต่ออีสเทิร์น ซีบอร์ด... The Day After Tomorrow (2004)
There's an apb out on the eastern seaboard.มีรูปเขาโผล่ไปทั่วฝั่งตะวันออก Resistance Is Futile (2007)
That headline could have read "tsunami wipes out eastern seaboard.พาดหัวนั่นอาจได้เป็น "ซึนามิ กวาดเรียบชายฝั่งตะวันออก" Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
It could be the entire eastern seaboard.มันอาจปกคลุมทั่ว eastern seaboarThe Mist (2007)
We went around Florida and up the Atlantic seaboard.เราแล่นไปรอบฟลอริด้า และขึ้นเหนือไปชายฝั่งแอตแลนติก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We've narrowed the list down to 12 targets along the eastern seaboard.เราตีวงให้แคบลง จนได้เป้าหมาย 12 แห่งแถบชายฝั่งด้าน ต.อ. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard.นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And aimed at cities on our eastern seaboard.และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Pull up the Japanese seaboard, will you?ครับท่าน 2012 (2009)
And the eastern seaboard.และแถบตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้วย Free to Be You and Me (2009)
In every major city on the eastern seaboard, possibly in the entire United States describinganidenticalfailure in those cities this is unbelievable no reports of human casualties the damage appears limited only to surrogate units thus far, no statements from VSI.ในทุกเมืองตั้งแต่ตะวันออกถึงตะวันตก ทั้งอเมริกา มันน่าเหลือเชื่อมาก ...ที่ไม่มีรายงานการสูญเสียชีวิตมนุษย์ Surrogates (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEABOARD    S IY1 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaboard    (n) sˈiːbɔːd (s ii1 b oo d)
seaboards    (n) sˈiːbɔːdz (s ii1 b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临海水土志[Lín hǎi shuǐ tǔ zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] Seaboard geographic gazetteer (c. 275) by Shen Ying 沈瑩|沈莹 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top