ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schriftlich

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schriftlich-, *schriftlich*
German-Thai: Longdo Dictionary
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schriftlich {adj} | schriftliches Angebot | auf schriftlichem Wege | in schriftlicher Formwritten | written offer | in writing | in writing; in written form [Add to Longdo]
schriftlich {adv}in writing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
招待状[しょうたいじょう, shoutaijou] schriftliche_Einladung [Add to Longdo]
誓文[せいもん, seimon] schriftlicher_Eid [Add to Longdo]
願書[がんしょ, gansho] schriftliches_Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schriftlich /ʃriftliç/
   in writen; in written

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top