ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run to

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run to-, *run to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run to[PHRV] หาจุดเริ่ม, See also: หาสาเหตุของ, Syn. run back, wind back, wind on
run to[PHRV] วิ่งไปยัง, See also: วิ่งไปหา
run to[PHRV] (ของเหลว) ไหลไปยัง
run to[PHRV] กระตุ้น, See also: ผลักดันไปยัง (สถานที่)
run to[PHRV] ดำเนินไปจน (เวลา), See also: มีไปจนถึง (เวลา), Syn. run from
run to[PHRV] มีไปถึง, See also: มุ่งไปทาง, Syn. run down to
run to[PHRV] ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอคำแนะนำจาก
run to[PHRV] มีขนาด, See also: มีจำนวน, Syn. reach into, run into, run up to
run to[PHRV] จัดให้มี, See also: หามาได้
run to[PHRV] มีลักษณะของ, See also: มีแนวโน้มไปทาง, Syn. run in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Run to Daddy. We'll be waiting.วิ่งไปหาพ่อเลย เรารอได้ Jumanji (1995)
Why would Project 2501 run to Section 9?ทำไมโปรเจคท์ 2501 ถึงมายุ่งกับแผนก 9? Ghost in the Shell (1995)
Do you mind if I run to call on Maria Lucas?เธอจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะไปหามาไรอา ลูคัส Episode #1.6 (1995)
You missed Pudge Fisk's home run to have a fuckin' drink with some lady you never met?- แม่นแล้ว ไปกินเหล้ากับผู้หญิงที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน Good Will Hunting (1997)
Run to your right!วิ่งไปทางขวา The Jackal (1997)
Go run to your fucking kike!วิ่งไปหาไอหมอนั่นเลย! American History X (1998)
Run to him !/ ไปหาแม่งเลย! American History X (1998)
Francois, your taste may run to young soldiers... but I was referring to the beauty next to him.เจ้าสนใจทหาร แต่ข้าสนใจสาวสวยผู้นั้น The Man in the Iron Mask (1998)
Where would he run to... and where would he hide?เขาจะหนีไปที่ไหน... และเขาจะไปหลบซ่อนที่ใด ? The Red Violin (1998)
It was no accident we ended up on the run together.มันไม่ใช่อุบัติเหตุ เราจบทางหนีด้วยกันแล้ว eXistenZ (1999)
Now, if you want to avoid a legal situation, I suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for william Shakespeare on the house.หากคุณอยากเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาล ขอแนะนำให้เข้าครัว นำ "นำทาทาทูน่า" มาเสิร์ฟ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โดยไม่คิดมูลค่า Bringing Down the House (2003)
But the bad part that makes me think I should run to the eye doctor right away is that it looked to me like she was totally butt-naked.แต่เรื่องไม่ดีนั่นทำให้ฉันคิดว่า ฉันต้องไปหาจักษุแพทย์ทันทีซะแล้ว แล้วมันดูเหมือนว่าหล่อนน่ะเปลือยล่อนจ้อนซะด้วย Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run toExcuse me. How often do shuttle buses run to downtown N.Y?
run toHorse can run to very first.
run toI had to run to catch up with Tom.
run toI had to run to the station.
run toI'll turn off the fire first, and run to a safe place.
run toI run to the toilet every thirty minutes.
run toIt'll be cheaper in the long run to use real leather.
run toIt pays in the long run to buy goods of high quality.
run toI've got my bag, run to the station.
run toLet's run to the bus stop.
run toSince my school is large, I have to run to get from one classroom to another in a 5-minute break.

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball) [Add to Longdo]
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P) [Add to Longdo]
荒む[すさむ, susamu] (v5m) to grow wild; to run to waste [Add to Longdo]
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P) [Add to Longdo]
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top